ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : สัตว์ที่อยู่รอบตัวเรา


ระดับชั้น : ป.1


สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา พืชที่อยู่รอบตัวเรา ตัวเรา
เรารักของเล่นของใช้ แรงและการเคลื่อนที่ ดิน ท้องฟ้าแสนสวย
สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับพืช เราสามารถพบสัตว์ได้ทั่วไป ทั้งในบ้าน รอบบ้านเรา ในป่า ในเขา ในแม่น้ำ สัตว์แต่ละชนิดจะมีรูปร่าง หน้าตา แตกต่างกันไป รวมถึงการอยู่อาศัย การกินอาหาร การเคลื่อนไหว การหายใจ

สัตว์บางชนิดมีขาไม่เท่ากัน บางชนิดไม่มีขา บางชนิดบินได้ บางชนิดบินไม่ได้ บางชนิดอยู่บนบก บางชนิดอยู่ในน้ำ ความแตกต่างเหล่านี้ ทำให้เราสามารถจำแนกสัตว์ออกได้หลายประเภท
ประเภทของสัตว์

 • แบ่งตามที่อยู่อาศัย

  ถ้าเราแบ่งประเภทของสัตว์ตามแหล่งที่อยู่อาศัย เราสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

   สัตว์บก คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกตลอดชีวิต เช่น แมว สุนัข ช้าง ม้า วัว ควาย หมู ฯลฯ

   สัตว์น้ำ คือ สัตว์ที่อาศัยและดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดชีวิต เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ม้าน้ำ แมงกะพรุน ฯลฯ

   สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ บางชนิดตอนเล็กๆ อาศัยอยู่ในน้ำ แต่เมื่อโตขึ้นมาจะอาศัยอยู่บนบก เช่น กบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก ฯลฯ บางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำได้ทั้งตอนเล็กและตอนโต เช่น จระเข้ ฯลฯ • แบ่งตามลักษณะการกินอาหาร

   สัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกัน สัตว์บางชนิดกินพืชเป็นอาหารอย่างเดียว บางชนิดกินเนื้อสัตว์อื่นๆ เป็นอาหาร และบางชนิดกินทั้งพืชและเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหาร เรามารู้จักกันว่า แต่ละชนิดมีอะไรบ้าง?

   สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย กระรอก หนอนต้นไม้ หมีแพนด้า กวาง ฯลฯ

   สัตว์ที่กินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหาร เช่น เสือ สิงโต สุนัขจิ้งจอก งู กิ้งก่า กบ อึ่งอ่าง ฯลฯ

   สัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เช่น ลิง สุนัข แมว เป็ด ไก่ ฯลฯ


 • แบ่งตามลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ

   สัตว์ในขั้วโลก เป็นสัตว์ที่อยู่ทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เพราะมีลักษณะอากาศที่หนาวเย็น มีหิมะและน้ำแข็งปกคลุมทั่วพื้นดิน ทำให้สัตว์พวกนี้มีขนหนาแน่นมาก เช่น หมีขั้วโลก สุนัขจิ้งจอกขั้วโลก ปลาวาฬ แมวน้ำ ฯลฯ

   สัตว์ทะเลทราย เป็นสัตว์ที่อยู่ในอากาศที่ร้อนระอุและแห้งแล้ง เช่น อูฐ ฯลฯ

   สัตว์ในเขตร้อน ในหนึ่งปีของเขตร้อนจะมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน กับ ฤดูร้อน มีอากาศหนาวบ้างเป็นเพียงบางครั้ง สัตว์พวกนี้เช่น สุนัข ช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ


 • แบ่งตามลักษณะรูปร่าง

  บางครั้งเราแยกสัตว์ตามจำนวนขา เช่น สัตว์บางชนิดมี 8 ขา 6 ขา 4 ขา หรือ 2 ขา บางชนิดไม่มีขาเลย และบางชนิดมีขามากมาย

   สัตว์มี 8 ขา เช่น แมงมุม แมงดาทะเล เห็บ ไร แมงป่อง ฯลฯ

   สัตว์มี 6 ขา เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด ผีเสื้อ ผึ้ง แมลงปอ ตั๊กแตน ฯลฯ

   สัตว์มี 4 ขา เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย สุนัข ฯลฯ

   สัตว์มี 2 ขา เช่น นก เป็ด ไก่ ฯลฯ

   บางชนิดไม่มีขา เช่น งู ไส้เดือน ฯลฯ

   บางชนิดมีขามากมาย เช่น กิ้งกือ ตะขาบ ฯลฯ


 • แบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่

  สัตว์แต่ละชนิดมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโครงสร้างของร่างกาย เราสามารถจำแนกสัตว์ตามการเคลื่อนที่ได้ดังนี้

   เคลื่อนที่ด้วยการเดิน วิ่ง กระโดด เช่น กระต่าย ช้าง สุนัข แมว ม้า วัว หนู เสือ สิงโต ฯลฯ

   เคลื่อนที่ด้วยการเลื้อยคลาน เช่น งู กิ้งก่า จิ้งเหลน เต่า จิ้งจก จระเข้ ฯลฯ

   เคลื่อนที่ด้วยการว่ายน้ำ เช่น ปลา กุ้ง ปลาหมึก ม้าน้ำ ฯลฯ

   เคลื่อนที่ด้วยการบิน เช่น นกต่างๆ ผีเสื้อ แมลงปอ แมลงหวี่ แมลงปอ ฯลฯ

   เคลื่อนที่ได้มากกว่า 1 แบบ เช่น เป็ด เป็นสัตว์ที่เดินก็ได้ วิ่งก็ได้ ว่ายน้ำก็ได้ บินก็ได้แม้บินไ้ด้ไม่สูงนัก ฯลฯ


 • แบ่งตามลักษณะสิ่งที่ปกคลุมร่างกาย

  สัตว์บางชนิดมีสิ่งที่ปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันอันตรายจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังป้องกันความร้อน ความหนาวให้แก่สัตว์ เราสามารถแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ปกคลุมได้ดังนี้

   สัตว์ที่มีขนเป็นเส้น เช่น สุนัข แมว หนู ลิง กระต่าย

   สัตว์ที่มีขนเป็นแผง เช่น นก ไก่ เป็ด ห่าน

   สัตว์ที่มีเกล็ด เช่น ปลา งู

   สัตว์ที่มีเปลือกหรือกระดอง เช่น กุ้ง ปู หอย เต่า ตะพาบ

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว เรายังสามารถแบ่งสัตว์ได้ตามชนิดของเสียงร้อง หรือรอยเท้า หรือแบ่งการเลี้ยงลูกด้วยนม หรือประเภทของอาหารที่สัตว์กินได้อีกมากมาย ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนในชั้นที่สูงขึ้นไปอีก


สัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์เราอย่างไร ?

สัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นเดียวกันกับพืช ประโยชน์ที่มนุษย์ได้จากสัตว์ เช่น ใช้เป็นอาหาร เป็นพาหนะ เป็นแรงงาน ให้ความเพลิดเพลิน รวมถึงการทำให้เกิดรายได้ในครอบครัว ฯลฯ

 1. ใช้เป็นอาหาร เช่น หมู ไก่ เป็ด วัว ปลา นำมาประกอบเป็นอาหาร ซึ่งจะมีสารอาหารโปรตีน และไขมัน นอกจากนี้ นม และไข่เป็ดหรือไข่ไก่ยังให้โปรตีนต่อร่างกายมนุษย์เป็นอย่างมาก

 2. ใช้เป็นแรงงานหรือพาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เรานำสัตว์เหล่านี้มาใช้แรงงาน เช่น ช้างใช้ลากซุง ม้าใช้บรรทุกลากสิ่งของ ควายใช้ไถนา วัวใช้เทียมเกวียน ฯลฯ

 3. ให้ความเพลิดเพลิน สัตว์บางชนิดก็ให้ความเพลิดเพลินต่อมนุษย์เราได้ เช่น สุนัข แมว นก ปลา กระต่าย ฯลฯ

 4. ใช้ในทางการแพทย์ สัตว์บางชนิดมักเป็นตัวอย่างในการทดลองทางการแพทย์อยู่เสมอ เช่น การนำหนูทดลองตัวยาใหม่ๆ หรือการนำพิษงูนำมาทำเป็นเซรุ่ม ฯลฯ 5. การรีดพิษงู 6. ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม เช่น ตัวไหม นำมาทำผ้าไหมสวมใส่ ฯลฯ


 7. สร้างรายได้ให้กับครอบครัว เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ หมู เพื่อจำหน่ายเป็นอาหาร หรือเลี้ยงเป็ด ไก่ ไว้เก็บไข่ขาย สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ฯลฯที่มาข้อมูล : หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2551
คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2551

  เรื่อง : บทเรียนวิทยาศาสตร์
  เข้าชม : 67436
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155