บทประยุกต์ (10)


ระดับชั้น : ป.6 โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย (การลดราคา)


เรามาพิจารณาโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

ที่ร้านแห่งหนึ่งติดป้ายแสดงราคารถจักรยาน 1,400 บาท แล้วลดราคา 5% ร้านค้านี้ขายจักรยานไปในราคาเท่าใด


 จงบอกความหมายของข้อความต่อไปนี้


จงตอบคำถามต่อไปนี้


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 7470
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155