ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

บทประยุกต์ (5)
 
ระดับชั้น : ป.6


การหาร้อยละ

โจทย์ปัญหาการหาร้อยละ เป็นโจทย์ปัญหาที่ต้องการหาจำนวนหนึ่งเทียบกับจำนวนทั้งหมดที่เป็น 100 เช่น


โจทย์ปัญหาดังกล่าวในบางครั้งจะใช้คำว่า "ร้อยละ" หรือ "เปอร์เซ็นต์" แทนดังนี้

    แนวคิด : โจทย์ต้องการหาว่า ถ้ามีองุ่น 100 กิโลกรัม จะส่งไปขายที่ตลาดกี่กิโลกรัม    แนวคิด : โจทย์ต้องการหาว่าที่ดิน 100 ไร่ จะปลูกแตงโมกี่ไร่ให้เติมตัวเลขลงในช่องว่าง (ในตารางผลการสอบวิชาคณตศาสตร์ คะแนนเต็ม 60 คะแนน) คลิก ดูคำตอบ


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
จำนวนคนอ่าน 4353 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved