บทประยุกต์ (5)


ระดับชั้น : ป.6การหาร้อยละ

โจทย์ปัญหาการหาร้อยละ เป็นโจทย์ปัญหาที่ต้องการหาจำนวนหนึ่งเทียบกับจำนวนทั้งหมดที่เป็น 100 เช่น


โจทย์ปัญหาดังกล่าวในบางครั้งจะใช้คำว่า "ร้อยละ" หรือ "เปอร์เซ็นต์" แทนดังนี้

    แนวคิด : โจทย์ต้องการหาว่า ถ้ามีองุ่น 100 กิโลกรัม จะส่งไปขายที่ตลาดกี่กิโลกรัม    แนวคิด : โจทย์ต้องการหาว่าที่ดิน 100 ไร่ จะปลูกแตงโมกี่ไร่ให้เติมตัวเลขลงในช่องว่าง (ในตารางผลการสอบวิชาคณตศาสตร์ คะแนนเต็ม 60 คะแนน) คลิก ดูคำตอบที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 5828
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155