ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

บทประยุกต์ (1)
 
ระดับชั้น : ป.6


คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>

 ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหารบทประยุกต์

เราใช้วิธี บวก ลบ คูณ หาร วิธีใดวิธีหนึ่งในการแก้โจทย์ปัญหา แต่โจทย์ปัญหาบางข้อ ต้องใช้ทั้งการคูณและการหารในการหาคำตอบ


ในการคิดคำนวณโจทย์ปัญหาชนิดนี้ จะต้องเทียบหาของ 1 สิ่งก่อน จึงจะคำนวณหาสิ่งทั้งหมดที่โจทย์ต้องการ และการเทียบหาของ 1 สิ่ง นั้น อาจจะใช้วิธีคูณ หรือ หาร แล้วแต่โจทย์ของแต่ละข้อจากตัวอย่างที่ 2 นี้ จะเห็นว่าการหาราคาส้ม 1 กิโลกรัม ด้วยการนำ 4 ไปหาร 26 นั้น หารไม่ลงตัว ดังนั้นวิธีทำบรรทัดที่ 2 จึงเขียนผลคูณในรูปเศษส่วน คือ บาท เมื่อหาราคาส้ม 12 กิโลกรัม ในบรรทัดที่ 3 จึงคิดคำนวณไปพร้อมกัน

จงเติมคำตอบลงในช่องว่าง


น้องๆ แสดงวิธีทำต่อไปนี้
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
จำนวนคนอ่าน 25243 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved