บทประยุกต์ (1)


ระดับชั้น : ป.6คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>

 ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหารบทประยุกต์

เราใช้วิธี บวก ลบ คูณ หาร วิธีใดวิธีหนึ่งในการแก้โจทย์ปัญหา แต่โจทย์ปัญหาบางข้อ ต้องใช้ทั้งการคูณและการหารในการหาคำตอบ


ในการคิดคำนวณโจทย์ปัญหาชนิดนี้ จะต้องเทียบหาของ 1 สิ่งก่อน จึงจะคำนวณหาสิ่งทั้งหมดที่โจทย์ต้องการ และการเทียบหาของ 1 สิ่ง นั้น อาจจะใช้วิธีคูณ หรือ หาร แล้วแต่โจทย์ของแต่ละข้อจากตัวอย่างที่ 2 นี้ จะเห็นว่าการหาราคาส้ม 1 กิโลกรัม ด้วยการนำ 4 ไปหาร 26 นั้น หารไม่ลงตัว ดังนั้นวิธีทำบรรทัดที่ 2 จึงเขียนผลคูณในรูปเศษส่วน คือ บาท เมื่อหาราคาส้ม 12 กิโลกรัม ในบรรทัดที่ 3 จึงคิดคำนวณไปพร้อมกัน

จงเติมคำตอบลงในช่องว่าง


น้องๆ แสดงวิธีทำต่อไปนี้

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 31738
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155