คำสันธานคำสันธาน หมายถึง คำที่เชื่อมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกัน ประโยคที่มีคำสันธานเชื่อมจึงไม่ใช่ประโยคความเดียว อาจเป็นประโยคความรวมหรือความซ้อนก็ได้ เช่น

เขาทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูก

- เขาทำงาน
- เขาหาเงินมาเลี้ยงลูก (เพื่อ)

ความรู้และคุณธรรมเป็นคุณสมบัติของมนุษย์

- ความรู้เป็นคุณสมบัติของมนุษย์
- คุณธรรมเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ (และ)

ถ้าคุณพ่อขับรถมาแถวนี้ฉันก็จะมาหาเธอ

- คุณพ่อขับรถมาแถวนี้
- ฉันจะมาหาเธอ (ถ้า ... ก็)

เด็กๆ ในห้องคุยกันเพราะฉะนั้นจึงถูกคุณครูลงโทษ

- เด็กๆ ในห้องคุยกัน
- เด็กๆ ถูกคุณครูลงโทษ (เพราะฉะนั้นจึง)


ข้อสังเกตหน้าที่ของคำสันธาน

 1. คำสันธานใช้เชื่อมคำกับคำ เพื่อให้ประโยคกะทัดรัดและสละสลวย เช่น

  ฉันกับแหววชอบกินขนมครกที่สุด แทนที่จะต้องใช้เป็น 2 ประโยคว่า

  - ฉันชอบกินขนมครกที่สุด
  - แหววชอบกินขนมครกที่สุด

  ทั้งคุณลุงและคุณป้าเป็นคนใจดี แทนที่จะใช้ 2 ประโยคว่า

  - คุณลุงเป็นคนใจดี
  - คุณป้าเป็นคนใจดี

  มนุษย์และสัตว์ต่างกันที่ตรงไหน แทนที่จะใช้ 2 ประโยคว่า

  - มนุษย์ต่างจากสัตว์ที่ตรงไหน
  - สัตว์ต่างจากมนุษย์ที่ตรงไหน


 2. คำสันธานใช้เชื่อมคำกับกลุ่มคำ ทำให้ประโยคสละสลวยขึ้น เช่น

  ปิยพงษ์และทีมฟุตบอลของเขาไปฝึกซ้อมที่ต่างประเทศ

  - ปิยพงษ์ไปฝึกซ้อมที่ต่างประเทศ
  - ทีมฟุตบอลของปิยพงษ์ไปฝึกซ้อมที่ต่างประเทศ

  ทั้งฉันและคณะนักเขียนจากประเทศจีนชื่นชมในความงดงามของเครื่องปั้นดินเผาไทย

  - ฉันชื่นชมในความงดงามของเครื่องปั้นดินเผาไทย
  - คณะนักเขียนจากประเทศจีนชื่นชมในความงดงามของเครื่องปั้นดินเผาไทย


 3. คำสันธานใช้เชื่อมประโยคกับประโยค ช่วยให้ได้ประโยคที่สละสลวยไม่น่าเบื่อ เช่น

  พอรถจอดเขาก็รีบลงทันที

  - รถจอด
  - เขารีบลง (จากรถ) ทันที

  แม้เธอจะเป็นเด็กแต่เธอก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่

  - เธอเป็นเด็ก
  - เธอมีความคิดเป็นผู้ใหญ่


 4. คำ "ให้" และ "ว่า" ถ้าเป็นคำเชื่อมประโยคก็ถือว่าทำหน้าที่เป็นคำสันธานด้วย เช่น

  - กลุ่มรถแท็กซี่มาประท้วงให้รัฐบาลยอมผ่อนผันมาตรการบางอย่าง
  - คุณหมอสั่งคนไข้ให้นอนพักผ่อนให้มากๆ
  - มีคนเล่าว่าบ้านหลังนี้คุณปู่ของฉันเคยเป็นเจ้าของ
  - เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีย่อมชนะความชั่วเสมอ


 5. คำ "ที่, ซึ่ง, อัน, ผู้" ซึ่งเป็นคำสรรพนามเชื่อมความก็ถือว่าคำชนิดนี้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับคำสันธาน เช่น

  - แมวที่ฉันส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ
  - รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีความเป็นประชาธิปไตยดี
  - ความทุกข์อันเกิดจากลูกเป็นความทุกข์อันหนักหน่วงสำหรับพ่อแม่
  - หัวหน้างานผู้มีความรอบคอบจะต้องรู้จักการพิจารณาคน


 6. คำสันธานอาจละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ เพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาคำกริยาในประโยคเป็นหลัก ถ้าประโยคมีคำกริยามากกว่า 1 คำ ประโยคนั้นก็น่าจะละสันธานไว้ เช่น

  น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา

  - เมื่อน้ำมาปลาก็กินมด แต่เมื่อน้ำลดมดก็กินปลา

  ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด

  - (มี) ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด

  เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

  - เมื่อเข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม


 7. คำสันธานกับคำชนิดอื่นๆ อาจจะเป็นคำเดียวกันได้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากการแยกประโยค ถ้าประโยคใดแยกเป็นประโยคย่อยได้ตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป คำนั้นก็เป็นสันธาน เช่น

  - เขาเขียนหนังสือสวยเพราะการฝึกฝนเสมอๆ (บุพบท)
  - เขาทำงานเก่งเพราะมีความตั้งใจ (สันธาน)
  - เขาพูดเพราะจนเพื่อนๆ ชม (วิเศษณ์)
  - ฉันให้รางวัลแก่คนร้องเพลงเพราะที่สุด (สันธาน)
  - ฉันเลี้ยงอาหารแก่เด็กกำพร้าที่บ้านราชวิถี (บุพบท)
  - ผลไม้แก่จัดมีรสหวานสนิท (กริยา)
  - เขาเป็นคนแก่ที่ใจดี (วิเศษณ์)


แบบฝึกหัดเรื่อง คำสันธาน (1), (2)