ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง (5)
 
ระดับชั้น : ป.4

หน้า 4 หน้า 3 หน้า 2 หน้า 1

การแสดงข้อมูลด้วยตาราง เป็นการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบและเขียนให้อยู่ในรูปแบบตาราง ซึ่งทำให้สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย

น้ำหนักมาตรฐานของเด็กชายและเด็กหญิงไทยตัวอย่างการอ่านตาราง

   เด็กชายอายุ 6 ปี มีน้ำหนักมาตรฐานเท่ากับ 16 กิโลกรัม
   เด็กหญิงอายุ 7 ปี มีน้ำหนักมาตรฐานเท่ากับ 17 กิโลกรัม
   เด็กชายและเด็กหญิงอายุ 10 ปี มีน้ำหนักมาตรฐานเท่ากัน คือ 22 กิโลกรัม
   เด็กชายและเด็กหญิงที่มีน้ำหนักมาตรฐานเท่ากันอยู่ในช่วงอายุ 7-10 ปี
   เด็กหญิงอายุ 12 ปี มีน้ำหนักมาตรฐานมากกว่าเด็กชายอายุ 12 ปี
   เด็กชายอายุ 11 ปี มีน้ำหนักมาตรฐานน้อยกว่าเด็กหญิงอายุ 11 ปี อยู่ 1 กิโลกรัม
ให้น้องๆ อ่านตารางด้านล่างนี้แล้วตอบคำถามนะคะ


อัตราค่าไปรษณียากรของจดหมายและไปรษณียบัตรที่ส่งทางไปรษณีย์
ตารางนี้แสดงอัตราค่าไปรษณียากรของสิ่งของกี่ประเภท อะไรบ้าง
ส่งจดหมายที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กรัม เสียค่าไปรณียากรเท่าไร
ส่งจดหมายที่มีน้ำหนักเกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม
เสียค่าไปรษณียากรเท่าไร
ส่งจดหมายที่มีน้ำหนัก 180 กรัม เสียค่าไปรษณียากรเท่าไร
ส่งจดหมายที่มีน้ำหนัก 520 กรัม เสียค่าไปรษณียากรเท่าไร
ส่งไปรษณียบัตร เสียค่าไปรษณียากรเท่าไร


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533
สสวท.
จำนวนคนอ่าน 6634 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved