แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง (5)


ระดับชั้น : ป.4


หน้า 4 หน้า 3 หน้า 2 หน้า 1

การแสดงข้อมูลด้วยตาราง เป็นการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบและเขียนให้อยู่ในรูปแบบตาราง ซึ่งทำให้สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย

น้ำหนักมาตรฐานของเด็กชายและเด็กหญิงไทยตัวอย่างการอ่านตาราง

   เด็กชายอายุ 6 ปี มีน้ำหนักมาตรฐานเท่ากับ 16 กิโลกรัม
   เด็กหญิงอายุ 7 ปี มีน้ำหนักมาตรฐานเท่ากับ 17 กิโลกรัม
   เด็กชายและเด็กหญิงอายุ 10 ปี มีน้ำหนักมาตรฐานเท่ากัน คือ 22 กิโลกรัม
   เด็กชายและเด็กหญิงที่มีน้ำหนักมาตรฐานเท่ากันอยู่ในช่วงอายุ 7-10 ปี
   เด็กหญิงอายุ 12 ปี มีน้ำหนักมาตรฐานมากกว่าเด็กชายอายุ 12 ปี
   เด็กชายอายุ 11 ปี มีน้ำหนักมาตรฐานน้อยกว่าเด็กหญิงอายุ 11 ปี อยู่ 1 กิโลกรัม
ให้น้องๆ อ่านตารางด้านล่างนี้แล้วตอบคำถามนะคะ


อัตราค่าไปรษณียากรของจดหมายและไปรษณียบัตรที่ส่งทางไปรษณีย์
ตารางนี้แสดงอัตราค่าไปรษณียากรของสิ่งของกี่ประเภท อะไรบ้าง
ส่งจดหมายที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กรัม เสียค่าไปรณียากรเท่าไร
ส่งจดหมายที่มีน้ำหนักเกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม
เสียค่าไปรษณียากรเท่าไร
ส่งจดหมายที่มีน้ำหนัก 180 กรัม เสียค่าไปรษณียากรเท่าไร
ส่งจดหมายที่มีน้ำหนัก 520 กรัม เสียค่าไปรษณียากรเท่าไร
ส่งไปรษณียบัตร เสียค่าไปรษณียากรเท่าไรที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533
สสวท.

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 8284
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155