แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง (3)


ระดับชั้น : ป.4


หน้า 5 หน้า 4 หน้า 2 หน้า 1


การเขียนแผนภูมิรูปภาพ เรามักนิยมใช้รูปที่สื่อความหมายถึงข้อมูลชนิดนั้นๆ เช่น หากต้องการเขียนแผนภูมิรูปภาพของจำนวนหนังสือที่ขายได้ในแต่ละวัน ก็จะใช้ภาพหนังสือแทนจำนวนหนังสือที่เราต้องการเสนอ โดยในข้อมูลชุดเดียวกันรูปภาพที่ใช้ต้องเป็นภาพเดียวกัน และมีขนาดเท่ากัน ดังตัวอย่าง

จงเขียนแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนเสื้อที่ขายได้ในเวลา 5 วัน
กำหนดให้ แทนจำนวนเสื้อ 5 ตัว
วันจันทร์
10
ตัว วันอังคาร 25 ตัว
วันพุธ
15
ตัว วันพฤหัสบดี 30 ตัว
วันศุกร์
5
ตัว
เมื่อเราพิจารณาโจทย์ที่กำหนดให้แล้ว จึงกำหนดให้แต่ละวันต้องใส่จำนวนรูปเสื้อดังตารางด้านล่าง

วันจันทร์
2
รูป วันอังคาร 5 รูป
วันพุธ
3
รูป วันพฤหัสบดี 6 รูป
วันศุกร์
1
รูป

และสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพได้ดังต่อไปนี้

แผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนเสื้อที่ขายได้ในเวลา 5 วัน


กำหนดให้ แทนจำนวนเสื้อ 5 ตัว
กำหนดให้ แทนรถยนต์จำนวน 20 คัน

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533
สสวท.

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 17417
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155