ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง (3)
 
ระดับชั้น : ป.4

หน้า 5 หน้า 4 หน้า 2 หน้า 1


การเขียนแผนภูมิรูปภาพ เรามักนิยมใช้รูปที่สื่อความหมายถึงข้อมูลชนิดนั้นๆ เช่น หากต้องการเขียนแผนภูมิรูปภาพของจำนวนหนังสือที่ขายได้ในแต่ละวัน ก็จะใช้ภาพหนังสือแทนจำนวนหนังสือที่เราต้องการเสนอ โดยในข้อมูลชุดเดียวกันรูปภาพที่ใช้ต้องเป็นภาพเดียวกัน และมีขนาดเท่ากัน ดังตัวอย่าง

จงเขียนแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนเสื้อที่ขายได้ในเวลา 5 วัน
กำหนดให้ แทนจำนวนเสื้อ 5 ตัว
วันจันทร์
10
ตัว วันอังคาร 25 ตัว
วันพุธ
15
ตัว วันพฤหัสบดี 30 ตัว
วันศุกร์
5
ตัว
เมื่อเราพิจารณาโจทย์ที่กำหนดให้แล้ว จึงกำหนดให้แต่ละวันต้องใส่จำนวนรูปเสื้อดังตารางด้านล่าง

วันจันทร์
2
รูป วันอังคาร 5 รูป
วันพุธ
3
รูป วันพฤหัสบดี 6 รูป
วันศุกร์
1
รูป

และสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพได้ดังต่อไปนี้

แผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนเสื้อที่ขายได้ในเวลา 5 วัน


กำหนดให้ แทนจำนวนเสื้อ 5 ตัว
กำหนดให้ แทนรถยนต์จำนวน 20 คัน
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533
สสวท.
จำนวนคนอ่าน 15164 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved