รูปสี่เหลี่ยม (7)


ระดับชั้น : ป.6
การหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน


รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีลักษณะเช่นเดียวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจึงใช้วิธีการเดียวกันในการหาพื้นที่


ไหนลองหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนต่อไปนี้ (ดูเฉลยคลิกที่ )
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 5896
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155