คำอุทานคำอุทาน ได้แก่ เสียงหรือคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูด คำอุทานแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ
 1. อุทานบอกอาการ ได้แก่ เสียงที่เปล่งออกมาเพื่อบอกอาการของผู้พูด เช่น
  แสดงอาการโกรธ เช่น หนอยแน่ะ ชิชะ อุเหม่ ดูดู๋ ฯลฯ
  • ดูดู๋กระบี่ศรี มุสาพาทีก็เป็นได้

  • หนอยแน่ะ! ทำอย่างนี้มันดูถูกกันชัดๆ

  แสดงอาการตกใจ เช่น ว้าย อุ๊ย คุณพระช่วย ฯลฯ
  • อุ๊ย! ใจหายหมด นึกว่าหนีไปเสียแล้ว

  แสดงอาการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัว เช่น เฮ้ย แน่ะ โว้ย นี่แน่ะ ฯลฯ
  • เฮ้ยทนายไวไวใครอยู่นอก จงไปบอกหลวงเมืองมานี่

  • แน่ะ! เจ้าจ่อยมาแล้ว

  แสดงอาการประหลาดใจ เช่น โอ้โฮ แม่เจ้าโว้ย แหม เอ๊ะ ว้าว ฯลฯ
  • โอ้โฮ! วันนี้สุดหล่อมาเลยหรือนี่

  แสดงอาการสงสารหรือปลอบโยน เช่น พุทโธ่ อนิจจา โถ
  • อนิจจาเห็นว่ากูตกยาก น้ำท่วมปากแล้วก็ว่าได้

  • พุทโถ! อายุสั้นจริงๆ

  ข้อสังเกต
  1. คำอุทานจะใช้เฉพาะในบทสนทนาเท่านั้น การเขียนเรียงความ ย่อความ หรือบทความทั่วไปจะไม่ใช้คำอุทาน

  2. คำอุทานที่อยู่ในบทร้อยกรองไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ แต่ถ้าเป็นบทสนทนาทั่วไปควรใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์


 2. อุทานเสริมบท ได้แก่ คำอุทานที่เสริมเพิ่มเข้ามา มี 2 ชนิดคือ
  2.1 คำอุทานที่กล่าวเสริมขึ้นเพื่อให้คำพูดนั้นชัดเจนขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร เช่น
  • ค่ำแล้วอาบน้ำอาบท่าเสียเถอะ

  • ก่อนกินข้าวต้องล้างไม้ล้างมือก่อนนะ

  • กาฟงกาแฟเย็นหมดแล้วจ้ะ

  • ทำไมบ้านช่องถึงรกนักล่ะ

  • ฝนตกไม่ลืมหูลืมตาอย่างนี้ น้ำคงท่วมแน่

  2.2 คำสร้อยในบทร้อยกรองก็ถือเป็นคำอุทานเสริมบทชนิดหนึ่ง เช่น
  • เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย

  • ณ ทันใดอาบู แลนา ยกถ้วยชู บฺ มิช้า แลนา ...

  ข้อสังเกต
  1. คำอุทานเสริมบทจะต้องเป็นคำที่ไม่มีความหมาย เพียงแต่มาเสริมให้ประโยคมีความชัดเจนขึ้น ถ้าคำที่มาเสริมมีความหมายเพิ่มขึ้นในประโยค คำนั้นไม่ใช่คำอุทาน เช่น
   - เธออดหลับอดนอนมาตลอดคืนเลยหรือ (กลุ่มคำกริยา)
   - ขยะในห้องนี้ไม่เก็บไม่กวาดกันเลยหรือ (กลุ่มคำกริยา)
   - นายแกว่นนั่งขบเขี้ยวเคี้ยวฟันอยู่ตลอดเวลา (กลุ่มคำวิเศษณ์)

  2. คำอุทานเสริมบทไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับท้ายคำ