ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย | หลักภาษาไทย

หลักภาษาไทย
   

คำกริยา
 
คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการหรือบอกสภาพของประธานในประโยค คำกริยาแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ

 1. กริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ หรือ อกรรมกริยา คือ กริยาชนิดนี้จะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองโดยไม่ต้องมีกรรมมารับ เช่น

  กริยาแสดงอาการ กริยาบอกสภาพ
  น้องนอนเปล อากาศวันนี้ร้อน
  แมวกระโดด เธอดีต่อเพื่อนทุกคน
  เขานั่งหน้าบ้าน ถนนราชดำเนินกว้างมาก
  เด็กนักเรียนโตๆ ว่ายน้ำ ทะเลในภาคใต้สวยจริงๆ

  ข้อสังเกต

  • คำกริยาเป็นคำที่ชี้บ่งความหมายสำคัญในประโยค คำใดที่เอาออกจากประโยคแล้ว ประโยคนั้นไม่มีความหมายบริบูรณ์ แสดงว่าคำนั้นเป็นคำกริยา

  • คำกริยา นั่ง นอน ไป มักใช้ติดกับคำนาม แต่นามนั้นไม่ใช่กรรม สังเกตได้จากการเติมบุพบทลงหน้านาม เช่น น้องนอนในเปล เขานั่งบนเก้าอี้ เธอไปที่ศาลากลางจังหวัด

  • คำกริยาบอกสภาพจะมีลักษณะคล้ายคำวิเศษณ์ แต่ถ้านำคำกริยาบอกสภาพออกจากประโยคแล้ว ข้อความนั้นจะเป็นคำหรือกลุ่มคำเท่านั้น

 2. กริยามีกรรม หรือ สกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายจึงจะได้ความบริบูรณ์ เช่น

  • คนตีกลองเสียงดัง

  • เพื่อนบ้านของฉันชอบเธอ

  • เขาเห็นรถไฟขบวนยาว

  • สวนขนัดนี้มีมะม่วงหลายชนิด

  ข้อสังเกต

  • คำกริยาชนิดนี้สามารถตั้งคำถามในใจได้ว่า ตีอะไร ชอบอะไร เห็นอะไร มีอะไร

  • มีคำกริยาบางคำอาจเป็นได้ทั้งอกรรมกริยาและสกรรมกริยา เช่น

   • ประตูบานนี้ปิด (อกรรมกริยา)

   • ฉันปิดประตูบานนี้ (สกรรมกริยา - ถามว่าปิดอะไร)


 3. กริยาที่ต้องมีนามหรือสรรพนามมาเป็นส่วนเติมเต็ม เรียกเป็นศัพท์ว่า วิกตรรถกริยา คือ กริยาที่ยังไม่มีความบริบูรณ์ต้องมีนามหรือสรรพนามมารับข้างท้ายจึงจะได้ความ เช่น

  • เขาเป็นโฆษกของรัฐบาล

  • เสียงของเขาเหมือนเธอ

  • คะแนนของนารีเท่าวิมล

  • ท่าทางของเขาคล้ายศรราม

  • ลดาวัลย์คือชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง

  • ลบองแปลว่าแบบ

  ข้อสังเกต

  คำกริยาชนิดนี้มีใช้ไม่มาก คำที่ต้องจำ ได้แก่ เป็น เหมือน คล้าย เท่า คือ ถ้าคำในชุดนี้อยู่ในประโยคที่มีกริยาสำคัญแล้ว ต้องสังเกตว่าคำชุดนี้ไม่ใช่คำกริยา อาจทำหน้าที่เป็นคำขยายก็ได้ เช่น

  • เขาเป็นครู (วิกตรรถกริยา)

  • เขาทำงานเป็น (คำขยาย)

 4. คำช่วยกริยา หรือกริยานุเคราะห์ คือ คำกริยาที่ใช้ประกอบกริยาสำคัญในประโยคให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น คำกริยาชนิดนี้ ได้แก่ กำลัง คง ควร เคย จง จะ จัก ได้ ถูก พึง ย่อม ควรจะ น่าจะ ต้อง ฯลฯ เช่น

  • มาลีกำลังมาโรงเรียน

  • คุณพ่อต้องไปทำงานแต่เช้า

  • เขาย่อมรู้อยู่แก่ใจ

  • เราพึงทำความดีเพื่อความดี

  • เธอน่าจะเป็นครู

  • ใครจะกินอะไรบ้าง

  ข้อสังเกต

  • คำกริยาชนิดนี้สามารถนำออกจากประโยคได้โดยประโยคยังมีความบริบูรณ์อยู่ เพียงแต่ขาดความชัดเจนไปบ้าง

  • คำกริยาบางคำอาจเป็นได้ทั้งกริยาแท้และคำช่วยกริยา ทั้งนี้ต้องดูการใช้ในประโยคด้วย สังเกตได้คือถ้าเป็นคำช่วยกริยาต้องมีกริยาแท้อยู่ติดกับคำช่วยกริยา ถ้าไม่มีกริยาแท้อยู่ในประโยค คำกริยานั้นเป็นกริยาแท้ เช่น

   • ฉันต้องทำงาน (คำช่วยกริยา)

   • เขาต้องตัวฉัน (สกรรมกริยา)

   • สุภาพได้รับของแล้ว (คำช่วยกริยา)

   • สุภาพได้คะแนนเต็ม (สกรรมกริยา)

   • เขาถูกดุ (คำช่วยกริยา)

   • เลยข้อนี้ถูก (อกรรมกริยา)
หน้าที่ของคำกริยา

คำกริยามีหน้าที่ดังนี้

 1. เป็นตัวแสดงหรือบอกสภาพของประธานในประโยค เช่น

  • เด็กๆ อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ (ตัวแสดง)

  • แม่ครัวไปตลาดทุกวันเสาร์ (ตัวแสดง)

  • กระเป๋าใบนี้หนักสำหรับเด็กเล็กๆ (บอกสภาพ)

  • เสียงวิทยุที่บ้านนี้ดังมาก (บอกสภาพ)

 2. ทำหน้าที่ขยายนามที่อยู่ข้างหน้า เช่น

  • ของในถุงนี้เป็นของใส่บาตร

  • พ่อซื้อตุ๊กตาเดินได้ให้ลูกสาว

  • เสียงตะโกนของเขาดังมาก

 3. ทำหน้าที่เหมือนนาม เช่น

  • เขาไม่ชอบดื่มสุรา

  • พูดมากมักมีเรื่องมาก

  • กินของเผ็ดมักปวดท้อง

  • ออกกำลังกายทุกวันจะมีสุขภาพดี


 4. ข้อสังเกต คำกริยาที่ทำหน้าที่เหมือนนามนี้ มีลักษณะเหมือนนามบอกอาการคือ สามารถเติม "การ" ลงหน้านามนั้นๆ ได้
จำนวนคนอ่าน 46962 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved