การชั่ง (3)


ระดับชั้น : ป.1


หน้า1 หน้า2

**เครื่องชั่งสองแขน**

เครื่องชั่งสองแขนจะใช้หลักความสมดุลของแขนทั้งสองข้าง โดยมีแกนยึดแน่นอยู่ตรงกลาง
**เครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย**

**ตัวอย่างเครื่องชั่งสองแขน

**ถ้ากำหนดให้ ลูกแก้ว 1 ลูก แทนหน่วยกลาง 1 หน่วย**ดินสอหนักเท่ากับ 3 หน่วย


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พ.ศ.2544)
คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พ.ศ.2544)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 5845
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155