การชั่ง (2)


ระดับชั้น : ป.1


หน้า1 หน้า3
**การชั่งโดยใช้หน่วยกลาง**
  • การชั่งเป็นการวัดน้ำหนักของสิ่งของต่างๆ

  • การชั่งน้ำหนักของสิ่งของ อาจทำได้โดยการเทียบกับหน่วยกลาง

  • สิ่งของที่นำมาใช้เป็นหน่วยกลางในการชั่ง ต้องมีขนาดและน้ำหนักเท่าๆ กัน
**ตัวอย่างการใช้หน่วยกลางเปรียบเทียบการชั่งน้ำหนัก**

    การชั่งโดยใช้ฝาจุกที่มีน้ำหนักเท่าๆ กัน เป็นหน่วยกลาง


ขวดน้ำส้ม หนักเท่ากับ ฝาจุก 5 ฝา
ต่อไปให้น้องๆ บอกน้ำหนักสิ่งของที่ชั่งโดยใช้ฝาจุกเป็นหน่วยกลาง

รถของเล่นหนักเท่ากับฝาจุกกี่ฝา ?


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พ.ศ.2544)
คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พ.ศ.2544)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 5635
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155