ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

การหารทศนิยม (4)
 
ระดับชั้น : ป.6


  การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม


การหาผลหารเมื่อตัวหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง สองตำแหน่ง สามตำแหน่ง อาจใช้วิธีการทำทศนิยมให้เป็นเศษส่วน แล้วหาผลหารโดยใช้ความรู้เรื่อง การหารเศษส่วน หรืออาจใช้วิธีทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ โดยคูณด้วย 10, 100, หรือ 1,000 ทั้งตัวเศษและตัวส่วนตามลำดับ

การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม มีวิธีการดังต่อไปนี้

 1. วิธีการแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วน แล้วหาผลหาร


 2. วิธีการทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม โดยการนำทศนิยมนั้นมาคูณด้วยจำนวน 10, 100, 1,000, ... แล้วแต่ตำแหน่งทศนิยมของตัวหาร และการคูณด้วย 10, 100, 1,000 ต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหาร ดังนี้

    ถ้าตัวหารมีทศนิยม 1 ตำแหน่ง จะคูณด้วย 10

    ถ้าตัวหารมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง จะคูณด้วย 100

    ถ้าตัวหารมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง จะคูณด้วย 1,000, ...ตัวอย่าง จงหาผลหารด้วยวิธีแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วน

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
จำนวนคนอ่าน 18920 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved