การหารทศนิยม (4)


ระดับชั้น : ป.6  การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม


การหาผลหารเมื่อตัวหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง สองตำแหน่ง สามตำแหน่ง อาจใช้วิธีการทำทศนิยมให้เป็นเศษส่วน แล้วหาผลหารโดยใช้ความรู้เรื่อง การหารเศษส่วน หรืออาจใช้วิธีทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับ โดยคูณด้วย 10, 100, หรือ 1,000 ทั้งตัวเศษและตัวส่วนตามลำดับ

การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม มีวิธีการดังต่อไปนี้

 1. วิธีการแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วน แล้วหาผลหาร


 2. วิธีการทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม โดยการนำทศนิยมนั้นมาคูณด้วยจำนวน 10, 100, 1,000, ... แล้วแต่ตำแหน่งทศนิยมของตัวหาร และการคูณด้วย 10, 100, 1,000 ต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหาร ดังนี้

    ถ้าตัวหารมีทศนิยม 1 ตำแหน่ง จะคูณด้วย 10

    ถ้าตัวหารมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง จะคูณด้วย 100

    ถ้าตัวหารมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง จะคูณด้วย 1,000, ...ตัวอย่าง จงหาผลหารด้วยวิธีแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วน


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 25493
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155