ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

เศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน (7)
 
ระดับชั้น : ป.6การกำหนดโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วน ให้น้องๆ ฝึกวิเคราะห์โจทย์ แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทำและหาคำตอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ 1-2 รอบ

 2. ให้น้องๆ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

   2.1 โจทย์ให้หาอะไร
   2.2 โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง
   2.3 สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร (อะไรมากกว่า หรือน้อยกว่ากัน เพิ่มขึ้นหรือลดลง)
   2.4 จะหาคำตอบได้อย่างอย่างไร เพราะเหตุใด
   2.5 เขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาสิ่งที่โจทย์ต้องการได้อย่างไร

 3. แสดงวิธีทำและหาคำตอบ

 4. พิจารณาว่าคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด

 5. ตอบคำถามโดยเขียนทวนคำถามของโจทย์


จงแสดงวิธีทำของโจทย์ต่อไปนี้ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
จำนวนคนอ่าน 17376 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved