เศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน (5)


ระดับชั้น : ป.6

การบวกและการลบเศษส่วนสามารถพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้

  1. การบวกและการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน : สามารถนำเศษมาบวกหรือลบกันได้เลย และตัวส่วนจะยังคงเดิม เช่น


  2. การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน : ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน โดยการหา ค.ร.น. ของตัวส่วน แล้วนำมาบวกลบกัน เช่น

ให้น้องๆ แสดงวิธีหาคำตอบ (ตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 161010
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155