การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (6)


ระดับชั้น : ป.1


หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า7


โจทย์ปัญหาการลบ : โจทย์ปัญหาการลบ คือ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นข้อความและตัวเลข ซึ่งต้องใช้วิธีการลบในการแก้ปัญหา โดยต้องวิเคราะห์โจทย์ หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ แล้วคิดหาวิธีแก้ พร้อมคิดคำนวณหาคำตอบ เช่น

มาฝึกวิเคาระห์กันก่อน


จากรูปด้านบน

 • มีอะไรบ้างในภาพ
  (ไก่อบ, นมกล่อง, ไข่ไก่, แก้วน้ำ, ดอกไม้, ข้าวโพด)
 • มีไก่อบกี่ตัว (1 ตัว)
 • มีนมกี่กล่อง (4 กล่อง)
 • มีไข่ไก่กี่ฟอง (6 ฟอง)
 • มีแก้วน้ำกี่ใบ (5 ใบ)
 • มีดอกไม้กี่ดอก (3 ดอก)
 • มีข้าวโพดกี่ฝัก (2 ฝัก)
 • มีนม 4 กล่องดื่มไปแล้ว 2 กล่อง เหลือนมกี่กล่อง (2 กล่อง)
 • มีแก้วน้ำ 5 ใบ ให้น้องไป 3 ใบ เหลือแก้วน้ำกี่ใบ (2 ใบ)
 • มีดอกไม้ 3 ดอก ถ้าเหี่ยวไป 2 ดอก เหลือดอกไม้กี่ดอก (1 ดอก)
 • มีไข่ไก่มากกว่าไก่อบเท่าใด (5)
 • มีข้าวโพดน้อยกว่าแก้วน้ำเท่าใด (3)
 • มีนมกล่องมากกว่าดอกไม้เท่าใด (1) 
  โจทย์ปัญหาการลบ


ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการลบมีดังนี้
 • โจทย์กล่าวถึงอะไร (ขนมของนก)
 • โจทย์ถามหรือต้องการให้หาอะไร (นกเหลือขนมกี่ชิ้น)
 • น้องๆ รู้อะไรจากโจทย์บ้าง (นกมีขนม 4 ชิ้น กินไป 3 ชิ้น)
 • นกมีขนมมากขึ้นหรือน้อยลง (น้อยลง)
 • น้องๆ จะหาคำตอบโดยวิธีใด (วิธีการลบ)
 • จะได้คำตอบเป็นเท่าไร (1 ชิ้น)
น้องๆ ลองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบจากโจทย์ต่อไปนี้...

นัดดามีดินสอ 7 แท่ง ให้เพื่อนไป 3 แท่ง นัดดาเหลือดินสอกี่แท่ง ?
ชีวาซื้อโดนัทมา 5 ชิ้น กินไป 2 ชิ้น ชีวาเหลือโดนัทกี่ชิ้น ?
ข้าวสวยมีปลาทอง 8 ตัว ตายไป 5 ตัว ข้าวสวยเหลือปลาทองกี่ตัว ?

การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา

การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการลบมีวิธีการ ดังนี้

 1. เขียนประโยคสัญลักษณ์

 2. แสดงวิธีทำโดยเขียนคำอธิบายและหน่วยกำกับไว้ในแต่ละบรรทัด ดังนี้


  • บรรทัดที่ 1 เป็นตัวตั้ง (ระหว่างบรรทัดที่ 1 และ 2 ใส่เครื่องหมายลบ)


  • บรรทัดที่ 2 เป็นตัวลบ (ขีดเส้นใต้ 1 เส้น)


  • บรรทัดที่ 3 เป็นผลลบ (ขีดเส้นใต้ 2 เส้น)
ไปดูตัวอย่างกันเลย...ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พ.ศ.2544)
คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พ.ศ.2544)

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 2639
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155