ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

ทิศและแผนผัง (4)
 
ระดับชั้น : ป.6การเขียนแผนผังควรใช้มาตราส่วนเป็นเครื่องมือบอกขนาดที่ย่อส่วนหรือที่ขยายส่วนเมื่อเทียบกับขนาดของจริง

การเขียนแผนผังบนพื้นราบ ทิศเหนือของแผนผังจะอยู่ด้านบน และเขียนลูกศรชี้ทิศเหนือกำกับไว้

การเขียนแผนผังต้องคำนวณความยาวในแผนผังจากมาตรส่วนที่กำหนดให้

ตัวอย่าง ให้เขียนแผนผังแสดงพื้นที่ของห้องเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้าง 5 เมตร มีความยาว 7 เมตร

      โดยใช้ มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม.

    วิธีทำ แผนผังแสดงพื้นที่ของห้องเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หาได้จาก

การเขียนแผนผังการเดินทางต้องมีการคำนวณความยาวในแผนผัง และต้องกำหนดทิศเหนือด้วย

ตัวอย่าง ให้เขียนแผนผังเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนของอานนท์ โดยอานนท์ออกเดินทางไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 400 เมตร เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกอีก 720 เมตร จึงถึงโรงเรียน ใช้มาตราส่วน 1 ซม. : 100 ม.

แผนผังเส้นทางจากบ้านอานนท์ไปโรงเรียน
มาตราส่วน 1 ซม. : 100 ม.
การเขียนแผนผังโดยสังเขป เป็นการเขียนแผนผังโดยการประมาณระยะทางและบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ อย่างคร่าวๆ

ตัวอย่าง แผนผังแสดงเส้นทางไปบ้านคุณยายของกิ่งแก้ว
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
จำนวนคนอ่าน 15425 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved