ทิศและแผนผัง (4)


ระดับชั้น : ป.6
การเขียนแผนผังควรใช้มาตราส่วนเป็นเครื่องมือบอกขนาดที่ย่อส่วนหรือที่ขยายส่วนเมื่อเทียบกับขนาดของจริง

การเขียนแผนผังบนพื้นราบ ทิศเหนือของแผนผังจะอยู่ด้านบน และเขียนลูกศรชี้ทิศเหนือกำกับไว้

การเขียนแผนผังต้องคำนวณความยาวในแผนผังจากมาตรส่วนที่กำหนดให้

ตัวอย่าง ให้เขียนแผนผังแสดงพื้นที่ของห้องเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้าง 5 เมตร มีความยาว 7 เมตร

      โดยใช้ มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม.

    วิธีทำ แผนผังแสดงพื้นที่ของห้องเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หาได้จาก

การเขียนแผนผังการเดินทางต้องมีการคำนวณความยาวในแผนผัง และต้องกำหนดทิศเหนือด้วย

ตัวอย่าง ให้เขียนแผนผังเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนของอานนท์ โดยอานนท์ออกเดินทางไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 400 เมตร เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกอีก 720 เมตร จึงถึงโรงเรียน ใช้มาตราส่วน 1 ซม. : 100 ม.

แผนผังเส้นทางจากบ้านอานนท์ไปโรงเรียน
มาตราส่วน 1 ซม. : 100 ม.
การเขียนแผนผังโดยสังเขป เป็นการเขียนแผนผังโดยการประมาณระยะทางและบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ อย่างคร่าวๆ

ตัวอย่าง แผนผังแสดงเส้นทางไปบ้านคุณยายของกิ่งแก้ว

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 20030
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155