การชั่ง การตวง (1)


ระดับชั้น : ป.4


หน้า 8 หน้า 7 หน้า 6 หน้า 5 หน้า 4 หน้า 3 หน้า 2

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>

"การชั่ง" เป็นการหาน้ำหนักของสิ่งของต่างๆ โดยใช้เครื่องชั่งชนิดต่างๆ ได้แก่ เครื่องชั่งสองแขน เครื่องชั่งจีน เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน เครื่องชั่งแบบหน้าปัด ซึ่งต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับชนิดของสิ่งของที่จะชั่ง มาดูกันนะคะว่า เครื่องชั่งแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร และจะใช้ในโอกาสใดบ้าง


เครื่องชั่งสองแขน จะใช้ในการชั่งสารเคมี เครื่องยาไทย เครื่องยาจีนเครื่องชั่งจีน ใช้ชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักที่มีลักษณะเป็นหูหิ้วเครื่องชั่งสปริง ใช้ชั่งสิ่งของทั่วไป ส่วนใหญ่แม่ค้าตามตลาดจะนิยมใช้กันเครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน ใช้ชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เช่น กระสอบข้าวสารเครื่องชั่งน้ำหนักตัว ใช้ชั่งน้ำหนักตัวของคนเครื่องชั่งแบบหน้าปัด ใช้ชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเช่นเดียวกันกับเครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน
แต่มีการพัฒนามาเป็นแบบหน้าปัดแทนการเลื่อนลูกตุ้ม เพื่อง่ายต่อการอ่านค่า
ในที่นี้ จะยกตัวอย่างการใช้เครื่องชั่งสปริงนะคะ
  1. ก่อนชั่งให้เข็มชี้น้ำหนักของเครื่องชั่งชี้ที่เลข 0

  2. การชั่งสิ่งของต้องวางสิ่งของไว้บนถาดวางของสำหรับชั่ง

  3. อ่านค่าน้ำหนักของสิ่งของจากเข็มชี้บอกน้ำหนักก่อนชั่ง

ก่อนชั่ง เข็มของตาชั่ง
จะต้องชี้ที่เลข 0

ขณะชั่ง

ขณะชั่ง เข็มของตาชั่งชี้ที่เลข 1
ดังนั้น น้ำตาลถุงนี้มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัมให้น้องๆ พิจารณาการชั่งต่อไปนี้นะคะ ว่ารูปใดเป็นการชั่งที่ถูกต้อง

(คลิกที่ เพื่อดูเฉลย)
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533
สสวท.

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 53026
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155