รูปเรขาคณิตและรูปสมมาตร (6)


ระดับชั้น : ป.3


หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5รูปสมมาตร คือรูปที่เมื่อเราพับครึ่งแล้ว แต่ละข้างของรูปทับกันพอดี ซึ่งตรงกลางของรูปที่เป็นรอยพับเรียกว่า "แกนสมมาตร"

ตัวอย่างของรูปสมมาตร พร้องทั้งแกนสมมาตร

รูปอย่างนี้ เรียกว่า รูปสมมาตร

รอยพับ เรียกว่า แกนสมมาตร

รูปสมมาตรเป็นยังไงรู้แล้ว มาช่วยกันตอบแบบทดสอบด้วยนะคะ

รูปใดเป็นรูปสมมาตรและรูปใดไม่เป็นรูปสมมาตร


จงเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรของรูปต่อไปนี้
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 62307
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155