การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (5)


ระดับชั้น : ป.1


หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4โจทย์ปัญหาการบวก คือ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นข้อความและตัวเลข ซึ่งต้องใช้วิธีการบวกในการแก้ปัญหา โดยต้องวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ แล้วคิดหาวิธีแก้ พร้อมคิดคำนวณหาคำตอบ

เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ให้ น้องๆ ต้องวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบ

โจทย์ปัญหาการบวก เช่น


จากโจทย์ น้องๆ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ ดังนี้

 • โจทย์กล่าวถึงอะไร (วัวของพ่อ)

 • โจทย์ถามหรือต้องการให้หาอะไร (รวมมีวัวกี่ตัว)

 • นักเรียนรู้อะไรจากโจทย์บ้าง (พ่อมีวัว 2 ตัว และวัวออกลูกมาอีก 1)

 • พ่อมีวัวมากขึ้นหรือน้อยลง (มากขึ้น)

 • น้องๆ จะหาคำตอบโดยวิธีใด (วิธีการบวก)

 • จะได้คำตอบเป็นเท่าไร (3 ตัว)
จากโจทย์เดิม ถ้าน้องๆ ยังไม่เข้าใจ ลองดูภาพต่อไปนี้นะครับ...


สามารถสรุปเป็นภาพได้ ดังนี้
โจทย์ปัญหาการบวก คือ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นข้อความและตัวเลข ซึ่งต้องใช้วิธีการบวกในการแก้ปัญหา โดยต้องวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ แล้วคิดหาวิธีแก้ พร้อมคิดคำนวณหาคำตอบ

การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวกมีวิธีการ ดังนี้
 1. เขียนประโยคสัญลักษณ์


 2. แสดงวิธีทำโดยเขียนคำอธิบายและหน่วยกำกับไว้ในแต่ละบรรทัด ดังนี้

  • บรรทัดที่ 1 เป็นตัวตั้ง (ระหว่างบรรทัดที่ 1 และ 2 ใส่เครื่องหมายบวก)


  • บรรทัดที่ 2 เป็นตัวบวก (ขีดเส้นใต้ 1 เส้น)


  • บรรทัดที่ 3 เป็นผลบวก (ขีดเส้นใต้ 2 เส้น)

 3. เขียนตอบโดยย้อนคำถาม เพื่อให้คำตอบชัดเจน และเขียนตามด้วยตัวเลขไทย
  ตัวอย่างเช่น

นัดดามีตุ๊กตาหมี 3 ตัว แม่ซื้อให้นัดดาอีก 1 ตัว รวมนัดดามีตุ๊กตาหมีกี่ตัว ?
ลองหาคำตอบจากโจทย์ต่อไปนี้...

มีหนังสือ 4 เล่ม ซื้อมาอีก 3 เล่ม รวมหนังสือกี่เล่ม ?

ลัดดาเลี้ยงปลา 5 ตัว เพื่อนให้มาอีก 4 ตัว รวมลัดดามีปลากี่ตัว ?ต้อยมีส้ม 3 ลูก มีสตอเบอรี่ 3 ลูก ต้อยมีส้มและสตอเบอรี่รวมกันกี่ลูก ?
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พ.ศ.2544)
คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พ.ศ.2544)

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 4131
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155