ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย (4)
 
ระดับชั้น : ป.3

หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8

การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

การเขียนจำนวนเงินมักเขียนให้มีหน่วยเป็นบาท และสตางค์ เราจึงเขียนโดยใช้จุดคั่นเพื่อให้ทราบว่าจำนวนเงินใดเป็นบาท เป็นสตางค์ ซึ่งอธิบายได้ว่า


เงิน 27 บาท 50 สตางค์ เขียนเป็น 27.50 บาท
  อ่านว่า ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์

เงิน 116 บา์ท เขียนเป็น 116.00 บาท
  อ่านว่า หนึ่งร้อยสิบหกบาท


จงเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด พร้อมคำอ่าน

1) 15 บาท 25 สตางค์ 2) 24 บาท 50 สตางค์
   
 
 
3) 55 บาท 75 สตางค์ 4) 128 บาท
   
 
 
5) 520 บาท 6) 328 บาท
   
 
 


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533
จำนวนคนอ่าน 3447 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved