จำนวนนับ 1 - 5 และ 0 (1)


ระดับชั้น : ป.1


หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>


ตัวเลขฮินดูอารบิก 1 ตัวเลขไทย เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งของที่มีจำนวนเท่ากับหนึ่ง เช่น


จักรยานหนึ่งคัน
รูปภาพ
ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย
ตัวหนังสือ

ต่อไปจะเป็นตัวอย่างของสิ่งของที่จำนวนหนึ่งสิ่งนะครับ...

  นาฬิกาหนึ่งเรือน
  เต่าหนึ่งตัว
  กระเป๋าหนึ่งใบ
  แอบเปิลหนึ่งผล
  ดินสอหนึ่งแท่ง
  รถยนต์หนึ่งคัน

ต่อไปเป็นการเขียนตัวเลขแทนจำนวนเต็ม หนึ่ง น้องๆ ลองเขียนตามนะครับ...

ฟักทอง 1 ลูก
ลูกบอล ลูกตัวเลขฮินดูอารบิก 2 ตัวเลขไทย ๒ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งของที่มีจำนวนเท่ากับสอง
ซึ่งสิ่งของนั้นจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ เช่น


ต้นไม้สองต้น
รูปภาพ
ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย
ตัวหนังสือ

ต่อไปจะเป็นตัวอย่างของสิ่งของที่จำนวนสองสิ่งนะครับ...

ใบไม้สองใบ
กรรไกรสองอัน
โดนัทสองชิ้น
ของขวัญสองกล่อง
ลูกอมสองเม็ด
ไฟฉายสองอัน

ต่อไปเป็นการเขียนตัวเลขแทนจำนวนเต็ม สอง น้องๆ ลองเขียนตามนะครับ...

ร่ม 2 คัน
เสือ ตัว

ลองไปทำแบบทดสอบกันสักข้อนะครับน้องๆ ...

จงบอกจำนวนของสิ่งของต่อไปนี้

   
   ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พ.ศ.2544)
คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พ.ศ.2544)

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 5620
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155