ตัวประกอบของจำนวนนับ (6)


ระดับชั้น : ป.6การแยกตัวประกอบโดยวิธีตั้งหาร ทำได้โดย

  • ใช้ตัวหารซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะ เริ่มต้นด้วย 2, 3, 5, 7,... หารไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะจำนวนใดมาหารได้อีก


  • ให้นำตัวหารทุกตัวมาเขียนในรูปการคูณกันของตัวหาร ซึ่งจะมีค่าเท่ากับจำนวนที่กำหนดให้
เช่น ตัวอย่าง ให้แยกตัวประกอบของ 180 โดยวิธีตั้งหาร

 มาทดสอบความเข้าใจด้วยการแยกตัวประกอบโดยวิธีตั้งหาร จากจำนวนต่อไปนี้


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 7800
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155