ตัวประกอบของจำนวนนับ (5)


ระดับชั้น : ป.6การแยกตัวประกอบและจำนวนนับใดๆ หมายถึงประโยคที่แสดงการแยกจำนวนนั้นในรูปการคูณของ ตัวประกอบเฉพาะ

จากนั้นน้องๆ มาพิจารณา ตัวอย่าง ประโยคแสดงการแยกตัวประกอบ


 ทำความเข้าใจการแยกตัวประกอบในตัวอย่างแล้ว มาฝึกทักษะด้วยการทำแบบทดสอบต่อไปนี้ดูนะครับ

จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปการคูณของตัวประกอบ


จากนั้นเรามาดูตัวอย่างการแยกตัวประกอบอีกแบบหนึ่งดังนี้


ข้อต่อไปนี้ จงแยกตัวประกอบและตอบในรูปเลขยกกำลัง
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 6255
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155