รูปสามเหลี่ยม (11)


ระดับชั้น : ป.5


หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8 หน้า9 หน้า10
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม มีขั้นตอน ดังนี้

  1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ

  2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด

  3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง

  4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหา

  5. หาคำตอบ
ไปดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยครับ...
จงหาพื้นที่ของแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว ซึ่งมีขนาดตามที่กำหนดให้
พื้นที่ของแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว = 2,400 ตารางเซนติเมตร
ตอบ ๒,๔๐๐ ตารางเซนติเมตร

ลองทำแบบทดสอบนะครับ น้องๆ จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น...
ต้องการปลูกต้นทานตะวันกลางสนามเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งมีฐานยาว 200 เซนติเมตร
ให้ความสูงของรูปสามเหลี่ยมเป็น 175 เซนติเมตร คิดเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้เท่าใด ?ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 10284
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155