ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

รูปสามเหลี่ยม (10)
 
ระดับชั้น : ป.5

หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8 หน้า9 หน้า11
การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

  1. การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเมื่อส่วนสูงอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม

  2. การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยม
ไปดูกรณีแรกกันเลยนะครับ...

1. เมื่อส่วนสูงอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม
พื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
=

ความกว้าง × ความยาว

พื้นที่รูปสามเหลี่ยมเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ดังนั้น พื้นที่รูปสามเหลี่ยม
=

× ความกว้าง × ความยาว

พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = × ความสูง × ความยาวของฐาน
หรือเขียนย่อๆ ว่า พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = × สูง × ฐาน

น้องๆ ลองหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้โดยใช้สูตรหน่อยนะครับ...

ต่อไปเป็นกรณีที่ 2 ครับ...

2. เมื่อส่วนสูงอยู่ภายนอกรูปสามเหลี่ยม
 
พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = × สูง × ฐาน
  พื้นที่ กขค = × 3 × 12 ตารางเซนติเมตร
    = 18 ตารางเซนติเมตร
พื้นที่ กขค = × 4 × 9 ตารางเซนติเมตร
    = 18 ตารางเซนติเมตร
น้องๆ ลองหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้โดยใช้สูตรหน่อยนะครับ...ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
จำนวนคนอ่าน 7911 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved