ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร (10)
 
ระดับชั้น : ป.6


การคูณและการหารจำนวนที่มีหลายหลัก
ทบทวนการคูณและการหาร


 การหารจำนวนที่มีหลายหลัก

การหาร หมายถึง การทำให้ลดลงครั้งละเท่าๆ กัน หรือการลบออกด้วยจำนวนเท่าๆ กัน หลายๆ ครั้ง จนผลลบเป็น 0 หรือผลลบน้อยกว่าตัวลบ สัญลักษณ์ที่ใช้ คือ "÷"

การหารจำนวนที่มีหลายหลัก เช่น 2 ÷ 92 , 65 ÷ 520 , 45 ÷ 1,125 , 23 ÷ 2,047 , 12 ÷ 10,068 เป็นต้น

หลักการหาร

 1. การหารมี 2 วิธี คือ วิธีการหารสั้นกับวิธีการหารยาว และผลของการหารนั้นจะได้การหารที่ลงตัวกับการหารที่ไม่ลงตัว


 2. การหาร เริ่มต้นจากตัวเลขในหลักซ้ายมือสุดก่อน แล้วจึงหารตัวเลขถัดไปทางขวามือตามลำดับ

ตัวอย่างการหารจำนวนที่มีหลายหลัก


วิธีการหารยาว
  1. การหารยาววิธีตรง เป็นการตั้งหารโดยนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลัก โดยหารในหลักทางซ้ายมือก่อน แล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือ

   ตัวอย่างโจทย์


  2. การหารยาววิธีลัด จะมีขั้นตอนการหารคล้ายกับการหารยาววิธีตรง แต่มีวิธีการคิดที่ง่ายกว่า ทำให้ไม่เสียเวลามากและคิดได้รวดเร็วขึ้น


  3. ตัวอย่างโจทย์  4. การหารสั้น มักใช้ในกรณีที่ตัวหารเป็นแม่สูตรคูณ
  ตัวอย่างโจทย์


  เพื่อทบทวนความเข้าใจ น้องๆ จงหาผลหาร ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง • ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
  วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)
  จำนวนคนอ่าน 24976 คน
     
   

  © 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved