รูปสามเหลี่ยม (5)


ระดับชั้น : ป.5


หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า6 หน้า7 หน้า8 หน้า9 หน้า10 หน้า11
ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอดและด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม


 
   
ถ้ากำหนดให้ด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมเป็นฐานแล้ว...  
*มุมที่เป็นแขนหนึ่งของมุมเรียกว่า มุมที่ฐาน
**มุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานเรียกว่า มุมยอด
***ด้านแต่ละด้านที่ประกอบกันเป็นมุมยอดเรียกว่า ด้านประกอบมุมยอด

ไปทดสอบความเข้าใจกับแบบทดสอบนี้กันเถอะครับ...

โจทย์กำหนดฐานของรูปสามเหลี่ยมให้ จงบอกชื่อมุมยอด มุมที่ฐาน และด้านประกอบมุมยอดที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 3702
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155