รูปสามเหลี่ยม (1)


ระดับชั้น : ป.5


หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8 หน้า9 หน้า10 หน้า11

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>

ชนิดของรูปสามเหลี่ยม

รูปสามเหลี่ยม คือ รูปปิดที่ประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน มุม 3 มุม โดยมุมภายในทั้งหมดรวมกันมีขนาด 180 องศา
ชนิดของรูปสามเหลี่ยมขึ้นอยู่กับลักษณะของด้าน และลักษณะของมุม

รูปปิดคืออะไร
ยังจำได้ไหมเอ่ย ?

รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน มีดังนี้


รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสาม
ยาวเท่ากัน เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว
เท่ากันสองด้าน เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาว
ไม่เท่ากันเลย เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า


รูปสามเหลี่ยม คือ รูปปิดที่ประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน มุม 3 มุม

ทำแบบทดสอบกันเลยนะครับ...

จงบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้ตามลักษณะของด้านจงดูรูป แล้วเติมตารางให้สมบูรณ์ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 5093
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155