จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร (4)


ระดับชั้น : ป.6การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน ให้พิจารณาจากเลขโดดที่อยู่ในหลักถัดไปทางขวาว่าน้อยกว่า 5 หรือเท่ากับ 5 หรือมากกว่า 5

  ถ้าน้อยกว่า 5 ให้ปัดทิ้งไป

  ถ้าเท่ากับ 5 หรือมากกว่า 5 ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ของเลขทางซ้าย เช่น

 • ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 63 คือ 60 (เพราะเลขโดดในหลักหน่วยคือ 3 น้อยกว่า 5)


 • ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 671 คือ 700 (เพราะเลขโดดในหลักสิบคือ 7 มากกว่า 5)


 • ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 65,389 คือ 70,000 (เพราะของโดดในหลักพันเท่ากับ 5)
จากนั้นน้องๆ มาทบทวนการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ กันเลย


การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวนใด ทำได้โดยพิจารณาตัวเลขในหลักหน่วยของจำนวนนั้น

ถ้าต่ำกว่า 5 ให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบที่มีค่าน้อยกว่าจำนวนนั้น

ถ้าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบที่มีค่ามากกว่าจำนวนนั้น

เมื่อดูตัวอย่างเข้าใจแล้ว น้องๆ ลองหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบต่อไปนี้


จากนั้นเรามาดูตัวอย่าง ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยกันต่อเลยการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของจำนวนใด ทำได้โดยพิจารณาตัวเลขในหลักสิบของจำนวนนั้น

ถ้าต่ำกว่า 50 ให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มีค่าน้อยกว่าจำนวนนั้น

ถ้าตั้งแต่ 50 ขึ้นไปให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มีค่ามากกว่าจำนวนนั้น

เรามาทำแบบทดสอบการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยต่อไปนี้
น้องๆ ดูการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันในหน้าถัดไป


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 11000
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155