ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร (4)
 
ระดับชั้น : ป.6


การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน ให้พิจารณาจากเลขโดดที่อยู่ในหลักถัดไปทางขวาว่าน้อยกว่า 5 หรือเท่ากับ 5 หรือมากกว่า 5

    ถ้าน้อยกว่า 5 ให้ปัดทิ้งไป

    ถ้าเท่ากับ 5 หรือมากกว่า 5 ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ของเลขทางซ้าย เช่น

  • ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 63 คือ 60 (เพราะเลขโดดในหลักหน่วยคือ 3 น้อยกว่า 5)


  • ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 671 คือ 700 (เพราะเลขโดดในหลักสิบคือ 7 มากกว่า 5)


  • ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 65,389 คือ 70,000 (เพราะของโดดในหลักพันเท่ากับ 5)
จากนั้นน้องๆ มาทบทวนการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ กันเลย


การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวนใด ทำได้โดยพิจารณาตัวเลขในหลักหน่วยของจำนวนนั้น

ถ้าต่ำกว่า 5 ให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบที่มีค่าน้อยกว่าจำนวนนั้น

ถ้าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบที่มีค่ามากกว่าจำนวนนั้น

เมื่อดูตัวอย่างเข้าใจแล้ว น้องๆ ลองหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบต่อไปนี้


จากนั้นเรามาดูตัวอย่าง ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยกันต่อเลยการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของจำนวนใด ทำได้โดยพิจารณาตัวเลขในหลักสิบของจำนวนนั้น

ถ้าต่ำกว่า 50 ให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มีค่าน้อยกว่าจำนวนนั้น

ถ้าตั้งแต่ 50 ขึ้นไปให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มีค่ามากกว่าจำนวนนั้น

เรามาทำแบบทดสอบการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยต่อไปนี้
น้องๆ ดูการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันในหน้าถัดไป

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533
จำนวนคนอ่าน 8273 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved