รูปสี่เหลี่ยม เส้นทแยงมุม เส้นขนาน (4)


ระดับชั้น : ป.4


5 3 2 1ถ้าเราเห็นส่วนของเส้นตรงใด ที่จุดปลายทั้งสองข้างอยู่ที่จุดยอดมุมซึ่งอยู่ตรงกันข้ามของรูปสี่เหลี่ยม เราจะเรียกส่วนของเส้นตรงนั้นว่า "เส้นทแยงมุม" นะคะ

มาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ


และ เป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม กขคง
เพราะ เป็นส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายอยู่ที่ มุม ก และ มุม ค ซึ่งเป็นมุมที่อยู่ตรงกันข้าม
และ เป็นส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายอยู่ที่ มุม ง และ มุม ข ซึ่งเป็นมุมที่อยู่ตรงกันข้าม

และ เป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม ยรลว
เพราะ เป็นส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายอยู่ที่ มุม ย และ มุม ล ซึ่งเป็นมุมที่อยู่ตรงกันข้าม
และ เป็นส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายอยู่ที่ มุม ร และ มุม ว ซึ่งเป็นมุมที่อยู่ตรงกันข้าม
มาดูกันซิคะว่า ของแต่ละรูปต่อไปนี้ เป็นเส้นทแยงมุมหรือไม่
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533
สสวท.

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 37254
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155