นพ-นภพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้นิยาม นพ, นพ– [นบ, นบพะ] ว่าเป็นวิเศษณ์ แปลว่า เก้า (ใช้ประกอบหน้าศัพท์อื่น) บาลีว่า นว สันสกฤตว่า นวนฺ มีคำที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆ อาทิ
 • นพเก้า [นบพะ–] ชื่อแหวนฝังพลอย 9 อย่าง ทําเป็นยอดก็มี ฝังรอบวงแหวนก็มี สําหรับสวมในการมงคล
  ความหมายที่ 2 เป็นชื่อแกงชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายแกงส้ม ปรุงด้วยผักหลายชนิด, แกงซั้ว ก็เรียก


 • นพคุณ [นบพะ–] คือทองคําเนื้อเก้า เป็นทองบริสุทธิ์ เรียก ทองเนื้อเก้า หรือ ทองนพคุณเก้านํ้า, เรียกสั้น ๆ ว่า ทองนพคุณ


 • นพเคราะห์ [นบพะเคฺราะ] หมายถึง ดาวพระเคราะห์ ทั้ง 9 คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ


 • นพปฎล [นบพะปะดน] เป็นวิเศษณ์ แปลว่า มีเพดาน 9 ชั้น หมายถึง เศวตฉัตร ถามว่า เศวตฉัตร คืออะไร ก็คือ ฉัตรขาว ใช้เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน


 • นพรัตน์, นวรัตน์ หรือ เนาวรัตน์ คือ แก้ว 9 อย่าง ได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์


 • นพศก คือการเรียกปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 9 เช่น ปีเถาะนพศก จุลศักราช 1349


 • นพศูล, นภศูล เป็นเครื่องประดับยอดปรางค์ ทําเป็นรูปหอก มีกิ่งเป็นรูปดาบแตกสาขาออกไป 4 ทิศ, แง่งขิง ฝักเพกาลําภุขัน หรือ สลัดได ก็เรียก
ส่วน นภ– [นะพะ–, นบพะ–] พจนานุกรมฯ นิยามว่า เป็นนาม แปลว่า ฟ้า, หาว, อากาศ นภา ก็แปลว่า ฟ้า

 • นภาลัย แปลว่า ฟากฟ้า, กลางหาว


 • นภมณฑล [นบพะมนทน] แปลว่า ท้องฟ้า


 • นภจร [นบพะจอน] คือ ผู้ไปในฟ้า


 • นภดล [นบพะดน] แปลว่า พื้นฟ้า


 • นพดล ไม่มีในพจนานุกรมฯ แต่ถ้าจะแปลจากรูปศัพท์ นพดล ก็แปลว่า 9 ชั้น เพราะ ดล แปลว่า พื้น หรือ ชั้น ก็ได้

ที่มาข้อมูล : รัตติกาล ศรีอำไพ (ราชบัณฑิตยสถาน)

  เรื่อง : ภาษาไทยใกล้ตัว
  เข้าชม : 6154
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155