ธีออส ดาวเทียมดวงแรกของไทยดาวเทียมธีออส (THEOS - Thailand Earth Observation Systems)


ดาวเทียมธีออส (THEOS - Thailand Earth Observation Systems) เป็นดาวเทียมสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) เพื่อใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส โดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ดำเนินงานร่วมกับบริษัทเอียดส์ แอสเตรียม (EADS Astrium) ประเทศฝรั่งเศส ด้วยงบประมาณ 6000 ล้านบาท

ดาวเทียมธีออส (THEOS) ย่อมาจาก THailand Earth Observation S Systems หมายถึง ระบบสำรวจพื้นผิวโลกโดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียมของประเทศไทย มีน้ำหนัก 750 กิโลกรัม มีวงโคจรสูงจากพื้นโลก 820 กิโลเมตร โคจรรอบโลกทุก 26 วัน ซึ่งระยะทางระหว่างวงโคจรแต่ละวงเท่ากับ 105 กิโลเมตร สามารถถ่ายภาพได้ครอบคลุมทั่วโลกภายใน 35 วัน เมื่อใช้ระบบถ่ายภาพสี และใช้เวลา 130 วันถ่ายได้ครอบคลุมทั่วโลกเมื่อใช้ระบบถ่ายภาพขาว - ดำ


ลักษณะของดาวเทียมธีออส

เป็นกล้องถ่ายภาพที่ใช้เป็น ระบบ "ซีซีดี" (Charge Coupled Devices : CCD) ซึ่งมีความละเอียดสูง สามารถบันทึกภาพจากการสะท้อนแสงของพื้นโลก โดยแปลงข้อมูลจากแสงที่สะท้อนจากพื้นโลกให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า และตัวเลนส์ของกล้องผลิตจากซิลิกอนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide) ได้เป็นภาพขาวดำ (Panchromatic) ที่รายละเอียด 2 เมตร แต่ละภาพมีความกว้าง 22 กม. และภาพสเปกตรัม (Multispectral) ที่รายละเอียด 15 เมตร แต่ละภาพมีความกว้าง 90 กิโลเมตร ซึ่งบันทึกได้ 4 ช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น 3 ช่วงคลื่น (ช่วงคลื่นแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน) และช่วงคลื่นแสงที่ตามองไม่เห็น (คลื่นอินฟราเรดใกล้ - NearIR) อีก 1 ช่วงคลื่น ได้แก่ แบนด์ 1 0.45 - 0.52 ไมครอน (น้ำเงิน), แบนด์ 2 0.53 - 0.62 ไมครอน (เขียว), แบนด์ 3 0.62 - 0.69 ไมครอน (แดง), แบนด์ 4, 0.77 - 0.90 ไมครอน (อินฟาเรดใกล้) มีอายุการใช้งานตามที่ออกแบบไว้อย่างน้อย 5 ปี แต่ทั้งนี้ ขึ้นกับปัจจัยของการใช้เชื้อเพลิงเพื่อรักษาระดับของวงโคจร และปัจจัยอื่นๆ


ประโยชน์ของดาวเทียมธีออส

ดาวเทียมธีออส (THEOS) เมื่อถ่ายภาพแล้ว จะส่งข้อมูลลงมายังสถานีรับภาคพื้นดินได้ทันที ซึ่งประเทศไทยกำลังดำเนินการสร้างสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดินแห่งใหม่ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อควบคุมและรับสัญญาณจากดาวเทียมธีออส ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลดาวเทียมธีออส ไปใช้ประโยชน์ในการสำรวจหาข้อมูล และแผนที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างประโยชน์ของดาวเทียมธีออส เช่น
 1. ภาพจากดาวเทียมสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำ และสามารถนำไปใช้ในการติดตามและประเมินความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 2. ใช้ในการสำรวจศึกษาหาพื้นที่ป่าไม้ หาพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย ถูกไฟไหม้ การสำรวจหาพื้นที่สวนป่าและหาชนิดป่า


 3. ใช้ในการสำรวจหามลพิษจากคราบน้ำมันในทะเล หาแหล่งน้ำ หาพื้นที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ


 4. ใช้เป็นข้อมูลการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานของประเทศไทย


 5. ใช้ในการศึกษาหาพื้นที่เพาะปลูก การคาดการณ์ผลผลิต ประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติและศัตรูพืช ตลอดจนการวางแผนกำหนดเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


 6. ใช้ในการสำรวจศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง


 7. ใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อีกทั้งสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาการวางผังเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปการต่างๆ


 8. ภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออสสามารถนำมาขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย


 9. ภายใต้สัญญาสร้างดาวเทียมธีออส ประเทศฝรั่งเศสจะปรับปรุงสถานีรับสัญญาณดาวเทียมของไทยให้สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม SPOT ได้ และให้สิทธิ์ในการรับสัญญาณดาวเทียม SPOT-2, 4 และ 5 เพื่อให้หน่วยงานราชการได้ใช้ประโยชน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน นำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน
การส่งขึ้นสู่อวกาศ

ดาวเทียมธีออส มีปัญหาในการส่งเข้าสู่วงโคจรมาโดยตลอดนับแต่ตัวดาวเทียมจัดสร้างแล้วเสร็จ โดยเดิมมีกำหนดส่งขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ต่อมาได้เลื่อนกำหนดส่งเป็น 9 มกราคม พ.ศ.2551 และถูกเลื่อนอีกครั้งอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องการเจรจากับประเทศอุซเบกิสถาน ที่ไม่ยินยอมให้เศษชิ้นส่วนดาวเทียมตกยังประเทศของตน หลังบรรลุข้อตกลงกับประเทศต่างๆ กำหนดส่งถูกกำหนดขึ้นอีกครั้งไว้ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2551 จากฐานปล่อยดาวเทียม เมืองไบโคนัวร์ ประเทศคาซัคสถาน โดยใช้จรวดเน็ปเปอร์ (DNEPR) ของประเทศยูเครน เป็นจรวดนำส่ง แต่เมื่อถึงกำหนดส่งได้มีการยกเลิกการส่งจรวดอีกครั้ง เนื่องจากประเทศอุซเบกิสถานยกเลิกข้อตกลงและไม่ยินยอมให้เศษชิ้นส่วนดาวเทียมส่วนที่ 1 ตกลงสู่ประเทศของตน จนทำให้ต้องเริ่มกระบวนการเจรจาใหม่อีกครั้ง จนในที่สุดการส่งดาวเทียวธีออสครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 แก็ได้ส่งดาวเทียมธีออสได้เป็นผลสำเร็จ


สถานีรับสัญญาณของดาวเทียมธีออส

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมตั้งอยู่ที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีสถานีควบคุมดาวเทียม อยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีถาม – ตอบเกี่ยวกับดาวเทียมธีออส (THEOS Frequently Asked Questions (FAQ))


ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : ท่องดาราศาสตร์
  เข้าชม : 41620
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155