ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

รูปเรขาคณิต (7)
 
ระดับชั้น : ป.2

รูปและรูปทรงเรขาคณิต

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ความแตกต่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ

  • รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติไม่มีความหนา โดยจะมีส่วนกว้างและส่วนยาว


  • ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีความหนา โดยจะมีส่วนสูง ส่วนกว้าง และส่วนยาว
จากนั้น น้องๆ มาดูความแตกต่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น กระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และกล่องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก


รูปวงกลมกับทรงกลม

ความแตกต่างระหว่างรูปวงกลมกับทรงกลม คือ

  • รูปวงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติไม่มีความหนา


  • ทรงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีความหนา
น้องๆ มาดูความแตกต่างระหว่างรูปวงกลมกับทรงกลม เช่น กระดาษเป็นรูปวงกลม และลูกบอลเป็นทรงกลม


เมื่อดูตัวอย่างเข้าใจแล้ว ให้น้องๆ ตอบคำถามต่อไปนี้
จงเขียน ที่รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และเขียน ที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก


ให้น้องๆ Click! เพื่อดูคำตอบจงเขียน ที่รูปทรงกลม และเขียน ที่รูปวงกลม


ให้น้องๆ Click! เพื่อดูคำตอบ


ที่มาข้อมูล : แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533
จำนวนคนอ่าน 2755 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved