รูปเรขาคณิต (1)


ระดับชั้น : ป.2
คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี

  รูปปิด รูปเปิด

  • รูปปิด หมายถึง รูปที่มีเส้นลากจากจุดเริ่มต้นแล้วกลับมาที่จุดเดิม


  • รูปเปิด หมายถึง รูปที่มีขอบเส้นลากจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่วกกลับมาพบกับจุดเดิม


  • รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี เป็นรูปปิด
ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี เช่น

จากนั้นน้องๆ มาดูลักษระของรูปปิด รูปเปิด


น้องๆ ทบทวนความเข้าใจด้วยการตอบคำถามต่อไปนี้
  ตอนที่ 1 รูปต่อไปนี้รูปใดเป็นรูปปิด รูปใดเป็นรูปเปิด  ตอนที่ 2 จงดูภาพแล้วตอบคำถาม
ที่มาข้อมูล : แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 5958
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155