ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

การตวง (6)
 
ระดับชั้น : ป.2


การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง มีขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ดังนี้

  1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


  2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


  3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


  4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์


  5. หาคำตอบ
เมื่อทราบขั้นตอนการในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้ว น้องๆ มาดูตัวอย่าง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง ต่อไปนี้ เช่น


--โจทย์ถามสิ่งใด (จะเหลือน้ำมันดีเซลกี่ลิตร)
--โจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง (มีน้ำมันดีเซล 16 ลิตร, ใช้ไป 13 ลิตร)
--จะแก้โจทย์ปัญหาโดยวิธีใด (การลบ)
--เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ (16 - 13 = )
--คำตอบที่ได้ (3 ลิตร)

เมื่อดูตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเข้าใจแล้ว ให้น้องๆ ตอบคำถามต่อไปนี้ เพื่อทบทวนความจำ
สรุป ขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง มีดังนี้

  1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


  2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


  3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


  4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์


  5. หาคำตอบ

ที่มาข้อมูล : แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533
จำนวนคนอ่าน 2797 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved