การตวง (6)


ระดับชั้น : ป.2การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง มีขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ดังนี้

 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


 2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


 3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


 4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์


 5. หาคำตอบ
เมื่อทราบขั้นตอนการในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้ว น้องๆ มาดูตัวอย่าง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง ต่อไปนี้ เช่น


--โจทย์ถามสิ่งใด (จะเหลือน้ำมันดีเซลกี่ลิตร)
--โจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง (มีน้ำมันดีเซล 16 ลิตร, ใช้ไป 13 ลิตร)
--จะแก้โจทย์ปัญหาโดยวิธีใด (การลบ)
--เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ (16 - 13 = )
--คำตอบที่ได้ (3 ลิตร)

เมื่อดูตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเข้าใจแล้ว ให้น้องๆ ตอบคำถามต่อไปนี้ เพื่อทบทวนความจำ
สรุป ขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการตวง มีดังนี้

 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


 2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


 3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


 4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์


 5. หาคำตอบ


ที่มาข้อมูล : แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 3675
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155