ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หมายเหตุ

หมายเหตุ
   

หมวด 8 การออกจากราชการ
 
คำแปล : สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย : อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ( M.D. ) กับค่าเฉลี่ยเลขคณิต () ของข้อมูลชุดเดียวกัน


(
relative variation ประกอบ )
จำนวนคนอ่าน 5538 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved