บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการการเมืองตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่ง
อัตรา (บาท/เดือน)
นายกรัฐมนตรี
-
50,000
รองนายกรัฐมนตรี
-
45,000
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีว่าการทบวง
-
42,500
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง
-
41,500
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1
18,500
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
เท่ากับจำนวนนายกรัฐมนตรี +3
14,500
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
5
15,000
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เท่ากับจำนวนรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
10,000
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1
10,000
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3
4,900
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
30
2,850
เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เท่ากับจำนวนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4,900
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
เท่ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือทบวง
4,900
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระัทรวง
หรือผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
เท่ากับจำนวนรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงหรือทบวง
4,400
    เรื่อง :
    เข้าชม : 1075
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155