การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน (12)


ระดับชั้น : ป.5


หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8 หน้า9 หน้า10 หน้า11สาระสำคัญ : การหาผลลัพธ์โจทย์การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน ให้บวก ลบ คูณ หรือหารจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน แล้วจึงนำมาบวก ลบ คูณหรือหารกับจำนวนที่เหลือ

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน มีขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาดังนี้

  • อ่านโจทย์ให้เข้าใจ

  • พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง

  • พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด

  • หาวิธีการแก้โจทย์โดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

  • หาคำตอบ

ไปดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันบ้างนะครับ...น้องๆ ลองไปทำแบบทดสอบกันนะครับ...

จงเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีการหาคำตอบ (Click ที่เพื่อดูเฉลย...)ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 28598
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155