ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน (12)
 
ระดับชั้น : ป.5

หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8 หน้า9 หน้า10 หน้า11สาระสำคัญ : การหาผลลัพธ์โจทย์การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน ให้บวก ลบ คูณ หรือหารจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน แล้วจึงนำมาบวก ลบ คูณหรือหารกับจำนวนที่เหลือ

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน มีขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาดังนี้

  • อ่านโจทย์ให้เข้าใจ

  • พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง

  • พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด

  • หาวิธีการแก้โจทย์โดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

  • หาคำตอบ

ไปดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันบ้างนะครับ...น้องๆ ลองไปทำแบบทดสอบกันนะครับ...

จงเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีการหาคำตอบ (Click ที่เพื่อดูเฉลย...)


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
จำนวนคนอ่าน 22869 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved