มุมชนิดต่างๆ (2)


ระดับชั้น : ป.4
     


ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ดู...    ขั้นที่ 1 เตรียมกระดาษมา 1 แผ่น
    ขั้นที่ 2 พับ 1 ครั้ง
    ขั้นที่ 3 พับอีกหนึ่งครั้งให้รอยเดิมทับกันให้สนิท
    ขั้นที่ 4 จะได้ว่า มุมที่เกิดจากรอยพับทั้งสองนี้ เรียกว่า มุมฉาก
    และมุมใดๆ ที่มีขนาดเท่ากับมุมนี้ จะถือว่าเป็นมุมฉากด้วย

   ข้อควรจำมาดูกันนะคะว่า มุมต่อไปนี้ ข้อใดบ้างที่เป็นมุมฉาก ?


เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ :    ลองใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาทาบดูนะคะ ว่ามุมใดที่เท่ากัน แสดงว่ามุมนั้นเป็นมุมฉาก
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533
http://www.ipst.ac.th

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 6411
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155