หินไรโอไลต์ (Rhyolite)


หินไรโอไลต์ (Rhyolite) มีเนื้อละเอียด พบได้ในระดับที่ไม่ลึกนัก