หินแอนดีไซต์ (Andesite)


หินแอนดีไซต์ (Andesite)
เกิดจากแมกมาที่เย็นตัวและแข็งตัวบนพื้นผิวโลก
เนื้อละเอียดคล้ายหินบะซอลต์ แต่สีจางกว่า
    เรื่อง :
    เข้าชม : 19598
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155