มุมชนิดต่างๆ (1)


ระดับชั้น : ป.4คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>

     


   "มุม" เกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน

   และ มีจุดปลายที่จุดเดียวกันคือจุด ข ทำให้เกิด มุม
   เรียก และ ว่า แขนของมุม
   เรียก จุด ข ว่า จุดยอดมุม
   มุมที่ จุด ข เป็นจุดยอดมุม เรียกว่า มุม ข หรือแทนด้วย
   มุมนี้ มีชื่อว่า มุม กขค
   หรือแทนด้วย


     

มุมนี้ มีชื่อว่า มุม
แขนของมุม คือ และ
จุดยอดมุม คือ


     


  พิจารณารูปภาพต่อไปนี้ แล้วบอกว่าข้อใดเป็นมุม หรือไม่เป็นมุม

  จงบอกชื่อมุม แขนของมุม และจุดยอดมุมต่อไปนี้


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533
http://www.ipst.ac.th

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 19876
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155