ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
คำถามประวัติศาสตร์
เกร็ดประวัติศาสตร์
วันนี้ในอดีต
พจนานุกรม
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกประวัติศาสตร์ | พจนานุกรมประวัติศาสตร์

พจนานุกรมประวัติศาสตร์
   

League of Nations, The
 


องค์การสันนิบาตชาติ เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์สำคัญคือ การรักษาสันติภาพของโลก ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ.1920 ซึ่งเป็นเวลาที่สหรัฐอเมริกาหันกลับไปดำเนินนโยบายโดดเดี่ยวญี่ปุ่น และให้ความสนใจภาคพื้นแปซิฟิกมากกว่า จึงยังคงมีแต่อังกฤษกับฝรั่งเศสที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการดำเนินนโยบายขององค์การนี้

สำนักงานใหญ่ขององค์การสันนิบาตชาติอยู่ที่กรุงเจนีวา พยายามดำเนินการเรื่องการจำกัดอาวุธ และรักษาข้อตกลงเรื่องความมั่นคงตามความต้องการของประเทศสมาชิก แต่กลับปรากฎว่าการเรียกร้องต่างๆ มักเต็มไปด้วยความพะวงสงสัย และความไม่วางใจกัน เช่น การประชุมเรื่องการลดกำลังรบในปี ค.ศ.1932 ยุติลงอย่างไม่เป็นผลในปี ค.ศ.1934 เพราะเยอรมนีเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมด้วย ทำให้ฝรั่งเศสไม่ยินยอม และเสนอให้เยอรมนีปฏิบัติตามคำร้องขอคือ ต้องค้ำประกันความปลอดภัยของฝรั่งเศสในอนาคตด้วย

ต่อมาจีนได้ร้องเรียนให้องค์การสันนิบาตชาติเข้ามาไกล่เกลี่ยในเรื่องญี่ปุ่นบุกแมนจูเรีย แต่สหรัฐฯ ปฎิเสธที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องและอังกฤษก็ไม่ต้องการทำสงครามกับญี่ปุ่น องค์การสันนิบาตชาติจึงไม่สามารถจัดการให้ญี่ปุ่นถอนตัวออกไปได้

นอกจากนี้ก็มีเหตุการณ์อิตาลีบุกอะบิสซิเนียใน สงครามอะบิสซิเนีย สันนิบาตชาติก็ไม่ประสบความสำเร็จในการตอบโต้ด้วยการประกาศแทรกแซงทางการค้าต่ออิตาลี เพราะรัฐบาลอังกฤษไม่ต้องการทำสงครามกับอิตาลีแม้ว่าประชาชนจะแสดงความไม่พอใจอิตาลีก็ตาม

ต่อมาญี่ปุ่นกับเยอรมนีได้ประกาศลาออกจากองค์การสันนิบาตชาติในปี ค.ศ.1933 และอิตาลีลาออกในปี ค.ศ.1937 แม้สหภาพโซเวียตจะเข้าเป็นสมาชิกใน ค.ศ.1934 แต่ในปี ค.ศ.1939 เมื่อเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 สหภาพโซเวียตก็ถูกขับออกจากองค์กรเพราะไปรุกรานฟินแลนด์


จำนวนคนอ่าน 6552 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved