Hammurabi, Code of
แผ่นหินไดโดไรท์สีดำ

ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี เป็นประมวลกฎหมายที่ กษัตริย์ฮัมมูราบี (Hammurabi) แห่ง อาณาจักรบาบิโลเนีย (Babylonia) เป็นผู้ให้เขียนขึ้น เมื่อประมาณ 1792 - 1750 ปีก่อนคริสตกาล ถือเป็นประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

จารึกลงบนแผ่นหินไดโดไรท์สีดำ ขนาดสูง 8 ฟุต ด้วย อักษรคูนิฟอร์ม (Cuneiform) ตอนบนของแผ่นหินมีรูปแกะสลักเป็นภาพเทพเจ้ากำลังประทานประมวลกฎหมายดังกล่าวให้แก่กษัตริย์ฮัมมูราบี แผ่นจารึกถูกเก็บไว้ที่วิหาร เทพเจ้ามาร์ดุค (Marduk) ซึ่งถือว่าทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดของอาณาจักร

นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ค้นพบในปี ค.ศ.1901 นับเป็นโบราณวัตถุที่มีค่ามากในประวัติศาสตร์ เพราะข้อความในกฎหมายสะท้อนถึงสภาพสังคมของบาบิโลนในสมัยนั้น อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่ามีการแบ่งเป็นกรรมกรและทาสด้วย

ปัจจุบัน ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ลักษณะสำคัญของประมวลกฎหมาย

  1. คล้ายกับกฎหมายของสุเมเรียน คืออาศัยหลักการตอบสนอง (Lex Talionis) คือ "ตาต่อตา ฟันต่อฟัน" (an eye for an eye, a tooth for a tooth)

  2. การที่รัฐมีหน้าที่ดูแลความยุติธรรมเพื่อประชาชน เปลี่ยนจากรูปแบบเดิมที่ถือว่าการตัดสินคดีเป็นหน้าที่ของบุคคล

  3. การให้สิทธิแก่สตรีในการฟ้องหย่าสามีได้

  4. การค้าขายต้องได้รับพระบรมราชานุญาต จำกัดกำไรไว้ไม่เกินร้อยละ 20

  5. กำหนดเวลาการตกเป็นทาสหนี้สินเพียง 3 ปี
    เรื่อง : พจนานุกรมประวัติศาสตร์
    เข้าชม : 4877
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155