ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย | แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด
   

แบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 1
 
ระดับชั้น : มัธยมต้น

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
 

1. หน่วยเสียงในภาษาไทยประกอบด้วยอะไร
 เสียงสระ 20 เสียง เสียงพยัญชนะ 24 เสียง เสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง  
 เสียงสระ 24 เสียง เสียงพยัญชนะ 20 เสียง เสียงวรรณยุกต์ 4 เสียง  
 เสียงสระ 24 เสียง เสียงพยัญชนะ 21 เสียง เสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง  
 เสียงสระ 32 เสียง เสียงพยัญชนะ 21 เสียง เสียงวรรณยุกต์ 4 เสียง  

2. ข้อใดมีสระที่ออกเสียงโดยริมฝีปากจะห่อกลมเล็ก
 กะลา  
 ติเตียน  
 ดื้อดึง  
 ปรุรูป  

3. ข้อใดมีเสียงสระที่ออกเสียงได้ติดต่อกันทุกคำ
 น้าพูดเพราะ  
 เธอมีมือเดียว  
 นกเกาะมือ  
 เขาเพาะกาย  

4. ข้อใดมีเสียงสระเสียงยาวทุกคำ
 โตพอตัว  
 เคยเหมาะสม  
 จุกจิกจัง  
 เปรอะเลอะเทอะ  

5. เสียงสระในข้อใดมีเสียงสระประสม
 มัวแต่รอ  
 มานานแล้ว  
 เดินเตาะแตะ  
 เร่งรีบมา  

6. ข้อใดมีคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นซึ่งสามารถแทนรูปพยัญชนะได้มากที่สุด
 ซมซาน  
 ทาบทาม  
 พรั่งพร้อม  
 คลุกคลาน  

7. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นสองเสียง (พยัญชนะควบกล้ำ) ทุกคำ
 ควัน กลับ พรั่น  
 ขวาน สบาย พราน  
 ขนม ผสม อร่อย  
 ทวาย มลาย สลาย  

8. ข้อใดมีตัวสะกดในแม่กกทุกคำ
 สุข ภาค เมฆ  
 เวร หมัก นาค  
 กาฬ ทุกข์ จร  
 นาฏ เปลว พุธ  

9. ข้อใดมีเสียงตัวสะกดเดียวกันทุกคำ
 กาญจน์ ผลาญ มาร  
 ราช กฎ นพ  
 ลพ บาป โคตร  
 เลิศ เกรด มอญ  

10. ข้อใดออกเสียงวรรณยุกต์เอกทุกคำ
 ดาว พล บ่อ  
 ขอ หาย ชิด  
 คะ แผน แสด  
 ดอก อัด จิต  

11. ข้อใดมิใช่รูปสระที่ประกอบขึ้นแทนเสียงสระอือ
 ฝนทอง  
 ตัว อ  
 พินทุ์อิ  
 ฟันหนู  

12. ข้อใดมีรูปสระที่เขียนไว้หน้า หลัง และบนพยัญชนะทุกคำ
 เก้ง แม้น โต๊ะ  
 เสือ เขี่ย เกลียด  
 เดิน พร้อม เสริม  
 เพราะ ง้าง เทียน  

13. ข้อใดมีพยัญชนะต้นสองตัว (พยัญชนะควบกล้ำ) ทุกคำ
 กลิ่น พร้อม คว้าน  
 เพลง คลาน สบาย  
 เปรม สมาน ขจาย  
 ทลาย ปลาย ถนน  

14. ข้อใดพยัญชนะตัวสะกดมีเสียงกับรูปตรงกันทุกคำ
 แม้นชีพปลดปลง  
 จงหมั่นชมเชย  
 การเดินออกกำลัง  
 บ้านพักนางกาญจน์  

15. ข้อใดพยัญชนะทำหน้าที่เป็นอักษรนำไม่ครบทุกคำ
 อย่าผยองมาก  
 หนูอยากสนุก  
 หมอสมองฉลาด  
 ขนมฝรั่งอร่อย  

16. ข้อใดคำทุกคำมีรูปวรรณยุกต์ที่กำกับพยางค์ที่ประสมสระเสียงยาวแล้วพยางค์นั้นจะออกเสียงสั้น
 แท่ง ข่าย ต่อม  
 แย่ง แปร่ง ห่อน  
 แต่ง ท่อง เล่น  
 บ่าง เด่น ผ่อง  

17. ข้อใดเป็นคำประสมสี่ส่วนทุกคำ
 หญิงเกียจคร้าน  
 บ้านพร้อมร้าน  
 แต่งแต้มหน้า  
 เสื่อหุ้มหมอน  

18. ข้อใดมีคำประสมห้าส่วนรวมอยู่
 การวาดเขียนต้องมีศิลป์  
 ป่าแล้งเพราะขาดฝน  
 นกร้องกู่ก้องประสาน  
 พูดหวานปานน้ำผึ้ง  

19. ข้อใดมีคำที่มิได้ออกเสียงตัวสะกดในแม่กดรวมอยู่
 พุทธ เทศ ราช  
 ภัทร เลิศ รส  
 เมฆ ครุฑ รัตน์  
 ฉัตร นาฏ เชษฐ์  

20. ข้อใดมีคำที่ออกเสียงตัวสะกดต่างมาตราตัวสะกดมากที่สุด
 โกรธ รูป กาฬ  
 ขาน คุณ ศร  
 ลาภ บาป ทุกข์  
 คิด กฎ นพ  

21. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทุกคำ
 ดอกแก้วหอม  
 อ่างบางแตก  
 รถชนม้า  
 ยายพาเดิน  

22. ข้อใดมีรูปพยัญชนะตัวสะกดเป็นอักษรสูงทุกคำ
 มุข โกฐ ดาษ  
 กาล พุทธ โสต  
 มรรค ยาตร ราษฎร์  
 จุล ทุกข์ ผุส  

23. ข้อใดมีอักษรต่ำประกอบอยู่ทุกคำ
 ช้าง ม้า ตก ใจ  
 ขา เด็ก ตก ร่อง  
 ผึ้ง ดูด น้ำ หวาน  
 ยาย มา ลา พระ  

24. ข้อใดเป็นคำตายทุกคำ
 ครู ขา ตา เจ็บ  
 แกะ เกล็ด ปลา ออก  
 กบ โดด ปะทะ ตึก  
 ตก เลอะ เปรอะ ถนน  

25. ประโยคในข้อใดประกอบด้วยพยางค์ที่เป็นคำเป็นทุกคำ
 บ้านพังทลาย  
 หนูวิ่งเร็ว  
 ขนมหน้ากะทิ  
 ดอกไม้ผลิบาน  

26. ประโยคว่า "แมวเปิดกล่องฟรุ้ตเค้ก" มีคำเป็นคำตายกี่คำ
 คำเป็น 1 คำ คำตาย 4 คำ  
 คำเป็น 2 คำ คำตาย 3 คำ  
 คำเป็น 3 คำ คำตาย 2 คำ  
 คำเป็น 4 คำ คำตาย 1 คำ  

27. ข้อใดมีอักษรนำทุกคำ
 ขยาย สมาน ตลับ  
 สบาย ตลาด ผงาด  
 ถลุง ทแยง แถลง  
 ขนด สนุก กรวด  

28. "นายสมชาติรักสนุกจึงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขจัดการทลายป่าไม้ของนายเสถียร" ประโยคนี้มีอักษรนำกี่คำ
 2 คำ  
 3 คำ  
 4 คำ  
 5 คำ  

29. ข้อใดคำทุกคำมีรูปเหมือนพยัญชนะต้นสองตัวแต่เวลาออกเสียงไม่ได้อ่านแบบควบกล้ำ
 ทราย เศร้า สร้าง  
 ทรวง กลิ่น ครวญ  
 คล้ำ ปราน ผวา  
 กวาด ผลาญ สรวง  

30. ข้อใดคำทุกคำมีพยัญชนะต้นสองตัวหรืออ่านแบบควบกล้ำทุกคำ
 ปราชญ์ พรั่ง เกรง  
 กล้า เผลอ สลิด  
 กวาด ขวา สลา  
 ขลาด ตรอง สวก  

31. ข้อใดเป็นคำที่ผันวรรณยุกต์ได้ครบห้าเสียงทุกคำ
 ขาย กาบ ตาล  
 ด้าม ปืน หาย  
 สูบ เจาะ น้ำ  
 อ้าง ตาม บ่น  

32. ข้อใดเป็นคำตายพื้นเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกทุกคำ
 ผ้า ปิด ขา  
 งู ใหญ่ ยาว  
 กบ ดีด เด็ก  
 ผ่าน ไป มาก  

33. ข้อใดผันอักษรสูงคำเป็นได้ครบเสียงวรรณยุกต์อย่างถูกต้อง
 ผา ผ่า ผ้า  
 คา ค่า ค้า  
 ข้า ข๊า ข๋า  
 ฉ่า ฉ้า ฉ๊า  

34. ข้อใดคำทุกคำเป็นอักษรสูงคำตาย
 ฉาก ตาก แดด  
 ฝาก สาป หาด  
 คาด กาบ หมาก  
 ถาด ลาด ราบ  

35. ข้อใดคำทุกคำเป็นอักษรต่ำคำเป็นพื้นเสียงวรรณยุกต์สามัญ
 ชม ควาย ซน  
 มา ดู งู  
 เขา โดด ผา  
 ใคร เดิน เหิน  

36. ข้อใดเป็นการผันอักษรต่ำคำตายสระเสียงสั้น
 คะ ค่ะ  
 สะ ส่ะ  
 ทุน ทุ่น ทุ้น  
 เยาะ เย่าะ เย้าะ  

37. ข้อใดไม่ใช่เป็นคำพื้นเสียงของอักษรต่ำคำตายสระเสียงยาว
 ทูต  
 ยาก  
 เงือก  
 เสก  

38. ข้อใดเป็นคำที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาทุกคำ
 เขา เผา เสา  
 เรา เมา เหล้า  
 เงา เตา เบา  
 เกา เอา เหา  

39. "เขาเขียนข้อความในกระดาษบอกแม่ของเขาให้รอเขาก่อน" ประโยคดังกล่าวอะไรเป็นสื่อ
 เขา  
 การเขียน  
 ให้แม่รอเขา  
 ข้อความในกระดาษ  

40. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
 เธอหรือเขาเดินเข้ามา  
 


นอกจาก สายไฟฟ้า และฟิวส์ แล้ว ยังมี สะพานไฟ (cut-out) ทำหน้าที่ควบคุมวงจรไฟทั้งหมด หรือต่อแยกเพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ของบ้าน และในการตัดต่อวงจรของสะพานไฟนั้นจะตัดทั้งสองเส้น โดยการใช้สะพานไฟต่อจากมาตรวัดไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าในบ้าน ที่สะพานไฟจะมีฟิวส์อยู่ด้วย 2 เส้น วิธีใช้สะพานไฟคือ เมื่อต้องการตัดวงจรไฟฟ้าในบ้านให้สับคันโยกซึ่งทำจากฉนวนไฟฟ้าของสะพานไฟลง เมื่อต้องการต่อวงจรไฟฟ้าสับคันโยกของสะพานไฟขึ้น และต้องสับให้แน่น ถ้าไม่แน่นจะเกิดความร้อนตรงจุดสัมผัสอาจเกิดไฟไหม้ได้

สะพานไฟทำให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการตัดต่อวงจรไฟฟ้าไม่ให้ไฟฟ้าไหลเข้าไปในบริเวณที่ต้องการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงต้องเลือกใช้สะพานไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร

สวิตซ์ (Switch) เป็นอุปกรณ์ใช้ต่อหรือตัดวงจรไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการ เช่น ควบคุมวงจรไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า การต่อสวิตซ์ต้องต่อแบบอนุกรมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและต่อเชื่อมกับสายไฟ ดังรูป

ส่วนประกอบที่สำคัญของสวิตซ์ที่ใช้ในการตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้ามีดังนี้

 1. คาน เป็นส่วนที่ใช้กดปิด-เปิด ซึ่งทำด้วยฉนวนไฟฟ้า

 2. แผ่นโลหะใต้คาน เชื่อมต่อกับปุ่มโลหะติดกับฐานสวิตซ์ ช่วยทำให้กระแสไฟฟ้าไหลครบ

 3. ขดลวดสปริง อยู่กลางคาน ช่วยดันคานให้ค้างอยู่ในวงจรตำแหน่งเปิดหรือปิดไฟ
ประเภทของสวิตซ์มีหลายแบบ ที่ใช้ทั่วไปจำแนกได้ 3 แบบ คือ


 1. สวิตซ์แบบธรรมดา ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าส่วนหนึ่งส่วนใดที่ใช้ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้าที่ควบคุมหลอดไฟฟ้าเพียงหลอดเดียว

 2. สวิตซ์สองทาง ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าได้ 2 ทาง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรที่ 1 จะไม่ผ่านวงจรที่ 2 ใช้ปิด-เปิดวงจรไฟฟ้าที่ควบคุมหลอดไฟฟ้าเพียงหลอดเดียวได้จาก 2 ตำแหน่ง เช่น ไฟที่บันไดบ้าน เป็นต้น

 3. สวิตซ์อัตโนมัติ สามารถตัดต่อวงจรได้เอง เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไป โดยไม่ต้องใช้คนปิด-เปิด ใช้ต่อกับสายไฟใหญ่ก่อนเข้าบ้าน หรือใช้ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
หลักการใช้สวิตซ์อย่างปลอดภัยมีข้อควรระวังดังนี้

 1. ไม่ควรใช้สวิตซ์อันเดียวควบคุมวงจรไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่อง เพราะจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไป ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนสูงและสวิตซ์อาจไหม้เสียหายได้

 2. ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาก เช่น เครื่องปรับอากาศควรใช้สวิตซ์อัตโนมัติ เป็นต้น
เต้ารับเต้าเสียบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อไฟฟ้าจากตัวบ้านเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

เต้ารับ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้กับตัวอาคารบ้านเรือนหรือโรงงาน โดยต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า วิธีใช้คือ ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจรทำให้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานรูปอื่นๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน


เต้าเสียบ หรือที่เรียกว่าปลั๊ก เป็นอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับปลายสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า วิธีใช้ก็คือเสียบต่อเข้ากับเต้ารับให้แน่น เพื่อต่อกับวงจรไฟฟ้า เต้าเสียบมี 2 ชนิด คือชนิดขาโลหะ 2 ขา และ 3 ขา ลักษณะของขาเต้าเสียบมีทั้งกลมและแบน


หลักการเลือกใช้เต้ารับและเต้าเสียบ ควรพิจารณา ดังนี้

 1. ทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิมง่าย

 2. ควรมีพื้นที่สัมผัสมากซึ่งจะช่วยในการนำไฟฟ้าได้ดี

 3. ฉนวนที่หุ้มทำจากพลาสติกที่มีคุณภาพไม่แตกหักง่าย

 4. เลือกขนาดให้เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข้อควรระวังในการใช้เต้ารับเต้าเสียบเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้

 1. ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับเต้ารับอันเดียวกัน

 2. ขณะใช้งานต้องเสียบเต้าเสียบเข้ากับเต้ารับให้แน่นสนิท ถ้ามีช่องว่างบริเวณรอยต่อจะเกิดความต้านทานและความร้อนสูง

 3. การดึงเต้าเสียบออกจากเต้ารับเมื่อเลิกใช้งาน ให้ดึงที่ตัวเต้าเสียบ ไม่ดึงที่สายไฟ จึงจะปลอดภัย
  
 ขนมและน้ำดื่มเป็นสิ่งที่เด็กต้องการ  
 บ้านพักที่เชียงใหม่ต้องรับแขกมากมาย  

41. "ป่าไม้สักที่เชียงใหม่เติบโตเร็ว" ข้อใดเป็นภาคแสดง
 ป่าไม้สัก  
 เติบโตเร็ว  
 ที่เชียงใหม่  
 ป่าไม้สักที่เชียงใหม่  

42. ข้อใดประโยคมิได้ขึ้นต้นด้วยผู้ถูกกระทำ
 กลองตีแล้ว  
 โรงเรียนนี้สร้างมานาน  
 ปืนกระบอกนี้ใช้ในป่า  
 ปากกากลิ้งตกลงมาที่พื้น  

43. ข้อใดประโยคมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการกระทำ
 สุนัขกัดแมว  
 หกล้มกันมากในถนนสายนี้  
 ครูตำหนินักเรียนที่ไม่สนใจเรียน  
 เขาคว้าไม้ไล่ตีงูที่เลื้อยเข้ามา  

44. ข้อใดมีส่วนขยายบทกรรม
 นกสีดำตัวใหญ่จิกแมลง  
 ดินสอแท่งยาวกลิ้งเข้าไปในลิ้นชัก  
 เสือโคร่งตัวใหญ่กัดกวางดาว  
 น้ำไหลกระทบแผ่นผาสูงใหญ่อย่างแรง  

45. ข้อใดมีส่วนขยายครบทุกบท
 ปลาสีดำตัวใหญ่ว่ายทวนน้ำ  
 งูดำฉกกบตัวเล็กอย่างเร็ว  
 สิงโตกระโดดพุ่งเข้าไปตะครุบลิง  
 นกกาต่างร่ำร้องก้องกังวานไพร  

46. ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธ
 ห้ามเดินเข้ามา  
 อย่าวิ่งขึ้นวิ่งลง  
 อะไรก็ไม่ต้องการ  
 เงียบๆ เขาจะพูด  

47. ประโยคในข้อใดมีเจตนาในการใช้ต่างจากข้ออื่น
 ไม่มีใครเข้ามาในนี้  
 เขาไม่เข้ามาในนี้  
 ใครไม่เข้ามาในนี้  
 ใครๆ ก็ไม่เข้ามาในนี้  

48. "นั่งลง" มีเจตนาในการใช้เหมือนประโยคในข้อใด
 นอนลงที่ไหน  
 นอนลงแล้ว  
 นอนลงซิครับ  
 ไม่นอนลงก่อนหรือ  

49. ประโยคในข้อใดที่ไม่ต้องการคำตอบ
 หัวหน้างานเป็นใคร  
 อะไรๆ ก็ใช้ไม่ได้  
 เขาเดินไปที่ไหน  
 ภูเขาอะไรเกิดจากหินปูน  

50. ประโยคใดต้องการปฏิเสธ
 เธอจะไปหรือไม่  
 เธอจะตัดสินการวิวาทกันอย่างไร  
 สถิติมิใช่วิชาที่เรียนยากเลย  
 ภาพยนตร์ไทยกำลังตกต่ำลง  
 
           
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 79137 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved