ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
คำถามประวัติศาสตร์
เกร็ดประวัติศาสตร์
วันนี้ในอดีต
พจนานุกรม
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกประวัติศาสตร์ | พจนานุกรมประวัติศาสตร์

พจนานุกรมประวัติศาสตร์
   

Eastern Orthodox Church
 
นิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออก เป็นคริสต์ศาสนานิกายเก่าแก่ที่นับถือกันมากในตะวันออกกลาง แต่ละนิกายต่างเป็นอิสระ แต่จะให้เกียรติ นิกายพาทริอาร์คแห่งคอนสแตนติโนเปิล เป็นพิเศษ ในสหรัฐอเมริกามีกลุ่มชนที่นับถือนิกายนี้อยู่ด้วย แต่ประเทศที่นับถือมากที่สุด คือ อดีตสหภาพโซเวียต ที่มีผู้นับถือถึง 150 ล้านคน กับที่บัลแกเรีย โรมาเนีย และบางส่วนในยูโกสลาเวีย รวมทั้งในกรีซก็เป็นกลุ่มมีอิทธิพลที่สุด

ผู้ที่นับถือนิกายนี้ในสหภาพโซเวียตกับยุโปตะวันออกได้รับความกระทบกระเทือนมากในสมัยคอมมิวนิสต์มีอำนาจ ต่อมาได้มีการสมานสามัคคีกันระหว่างนิกายนี้กับ นิกายโรมันคาทอลิก หลังจากที่ได้รับการยกเลิกการบัพพาชนียกรรมทางศาสนาเมื่อปี ค.ศ.1965 (เป็นข้อปฎิบัติมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1054)

นิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออกมีศูนย์กลางที่ยูชาริสต์ (Eucharist) มีการประกอบพิธีกรรม และการตกแต่งประดับประดาหรูหรากว่านิกายคาทอลิก มีความเชื่อถือและยึดมั่นในวินัยของพระ และห้ามการโต้แย้งคำสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายกรีก
จำนวนคนอ่าน 870 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved