ตะลุยโจทย์ ป.6 : เศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ชุดที่ 1)


ระดับชั้น : ป.6


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

Advertisement

1. ห.ร.ม. มีประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
 การบวกเศษส่วน  
 การลบเศษส่วน  
 การทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ  
 การแปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละ  

2. ข้อใดมีความหมายเหมือน
 น้ำครึ่งแก้ว  
 น้ำก้นแก้ว  
 น้ำค่อนแก้ว  
 น้ำเต็มแก้ว  

3. เราหา ค.ร.น. ของส่วนเพื่ออะไร
 เพื่อทำให้เศษเท่ากัน  
 เพื่อทำให้ส่วนเท่ากัน  
 เพื่อทำให้เป็นจำนวนคละ  
 เพื่อทำให้เศษและส่วนเท่ากัน  

4. ข้อใดเป็นวิธีทำให้ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
   
   
   
   

5. เศษส่วนคู่ใดเท่ากัน
   
   
   
   

Advertisement
Advertisement

6. เศษส่วนในข้อใดมีค่าเท่ากับ ทุกจำนวน
   
   
   
   

7. คำตอบข้อใดมากที่สุด
   
   
   
   

8. จงใช้เส้นจำนวนที่กำหนดให้ตอบคำถามข้อ 8-10จุด แทนจำนวนใด
   
   
   
 2  

9. จุดใดแทนจำนวน
 จุด   
 จุด   
 จุด   
 จุด   

10. จุด และจุด แทนจำนวนใด
 7, 9  
   
   
   

11. เศษส่วนจำนวนใดที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง และ
   
   
   
 1  

12. ข้อใดผิด
   
   
   
   

13. ข้อใดถูกต้อง
   
   
   
   

14. ข้อใดเป็นวิธีหาคำตอบการเปรียบเทียบ และ
 3 + 3 < 2 + 5  
 3 × 3 < 2 × 5  
 3 + 2 < 5 + 3  
 5 × 3 > 3 × 2  

15. จาก 0 ถ้าเรานับเพิ่มทีละ จำนวนแปดครั้ง จะได้เท่าไร
   
   
   
   

16. ประมาณค่าผลบวกได้เท่าไร
 1  
   
    
 2  

17. ประมาณค่าผลต่างได้เท่าไร
 0  
   
 1  
    

18. ประมาณค่าผลบวกได้เท่าไร
    
   
 1  
 2  

19. ประมาณค่าผลต่างได้เท่าไร
 0  
 1  
   
    

20. แล้ว มีค่าเท่าไร
 19  
 16  
 12  
 11  

21. แล้ว มีค่าเท่าไร
 24  
 15  
 12  
 4  

22. ถ้า มีค่าเท่ากับ แล้ว มีค่าเท่าใด
   
   
   
   

23. ข้อใดมีคำตอบน้อยกว่า 8
   
   
   
   

24. ข้อใดไม่ถูกต้อง
   
   
   
   

25. ข้อใดไม่ถูกต้อง
   
   
   
   

26. เท่ากับเท่าไร
   
   
   
   

27. ส่วนที่แรเงาเป็นเศษส่วนเท่าไรของทั้งหมด

   
   
   
   

28. ส่วนที่แรเงาเป็นเศษส่วนเท่าไรของทั้งหมด

   
   
   
   

29. แล้ว มีค่าเท่าไร
 72  
 68  
 56  
 42  

30. วิธีการทำให้ เป็นเศษเกิน ข้อใดถูกต้อง
   
   
   
   
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ระดับประถม
    เข้าชม : 30155
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155