ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หมายเหตุ

หมายเหตุ
   

การคำนวณค่าไฟฟ้า
 

ตัวอย่างที่ 1 ถ้าเปิดเครื่องปรับอากาศที่ใช้กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จำสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ตัวอย่างที่ 2 บ้านของมานิตใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ทุกวัน คือ หลอดไฟฟ้า 60 วัตต์ 3 หลอด เปิดวันละ 5 ชั่วโมงทุกหลอด เตารีดไฟฟ้า 750 วัตต์ ใช้วันละ 1 ชั่วโมง โทรทัศน์ 180 วัตต์ เปิดวันละ 4 ชั่วโมง ในเดือนมีนาคม จะเสียเงินค่าไฟฟ้าเท่าไร ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 1.50 บาท

จำนวนคนอ่าน 63950 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved