การคำนวณค่าไฟฟ้า
ตัวอย่างที่ 1 ถ้าเปิดเครื่องปรับอากาศที่ใช้กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จำสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ตัวอย่างที่ 2 บ้านของมานิตใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ทุกวัน คือ หลอดไฟฟ้า 60 วัตต์ 3 หลอด เปิดวันละ 5 ชั่วโมงทุกหลอด เตารีดไฟฟ้า 750 วัตต์ ใช้วันละ 1 ชั่วโมง โทรทัศน์ 180 วัตต์ เปิดวันละ 4 ชั่วโมง ในเดือนมีนาคม จะเสียเงินค่าไฟฟ้าเท่าไร ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 1.50 บาท

    เรื่อง :
    เข้าชม : 127217
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155