ใบความรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้าในบ้าน (ม.3 แผน 17)

นอกจาก สายไฟฟ้า และฟิวส์ แล้ว ยังมี สะพานไฟ (cut-out) ทำหน้าที่ควบคุมวงจรไฟทั้งหมด หรือต่อแยกเพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ของบ้าน และในการตัดต่อวงจรของสะพานไฟนั้นจะตัดทั้งสองเส้น โดยการใช้สะพานไฟต่อจากมาตรวัดไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าในบ้าน ที่สะพานไฟจะมีฟิวส์อยู่ด้วย 2 เส้น วิธีใช้สะพานไฟคือ เมื่อต้องการตัดวงจรไฟฟ้าในบ้านให้สับคันโยกซึ่งทำจากฉนวนไฟฟ้าของสะพานไฟลง เมื่อต้องการต่อวงจรไฟฟ้าสับคันโยกของสะพานไฟขึ้น และต้องสับให้แน่น ถ้าไม่แน่นจะเกิดความร้อนตรงจุดสัมผัสอาจเกิดไฟไหม้ได้

สะพานไฟทำให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการตัดต่อวงจรไฟฟ้าไม่ให้ไฟฟ้าไหลเข้าไปในบริเวณที่ต้องการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงต้องเลือกใช้สะพานไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร

สวิตซ์ (Switch) เป็นอุปกรณ์ใช้ต่อหรือตัดวงจรไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการ เช่น ควบคุมวงจรไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า การต่อสวิตซ์ต้องต่อแบบอนุกรมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและต่อเชื่อมกับสายไฟ ดังรูป

ส่วนประกอบที่สำคัญของสวิตซ์ที่ใช้ในการตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้ามีดังนี้

 1. คาน เป็นส่วนที่ใช้กดปิด-เปิด ซึ่งทำด้วยฉนวนไฟฟ้า

 2. แผ่นโลหะใต้คาน เชื่อมต่อกับปุ่มโลหะติดกับฐานสวิตซ์ ช่วยทำให้กระแสไฟฟ้าไหลครบ

 3. ขดลวดสปริง อยู่กลางคาน ช่วยดันคานให้ค้างอยู่ในวงจรตำแหน่งเปิดหรือปิดไฟ
ประเภทของสวิตซ์มีหลายแบบ ที่ใช้ทั่วไปจำแนกได้ 3 แบบ คือ


 1. สวิตซ์แบบธรรมดา ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าส่วนหนึ่งส่วนใดที่ใช้ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้าที่ควบคุมหลอดไฟฟ้าเพียงหลอดเดียว

 2. สวิตซ์สองทาง ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าได้ 2 ทาง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรที่ 1 จะไม่ผ่านวงจรที่ 2 ใช้ปิด-เปิดวงจรไฟฟ้าที่ควบคุมหลอดไฟฟ้าเพียงหลอดเดียวได้จาก 2 ตำแหน่ง เช่น ไฟที่บันไดบ้าน เป็นต้น

 3. สวิตซ์อัตโนมัติ สามารถตัดต่อวงจรได้เอง เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไป โดยไม่ต้องใช้คนปิด-เปิด ใช้ต่อกับสายไฟใหญ่ก่อนเข้าบ้าน หรือใช้ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
หลักการใช้สวิตซ์อย่างปลอดภัยมีข้อควรระวังดังนี้

 1. ไม่ควรใช้สวิตซ์อันเดียวควบคุมวงจรไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่อง เพราะจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไป ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนสูงและสวิตซ์อาจไหม้เสียหายได้

 2. ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาก เช่น เครื่องปรับอากาศควรใช้สวิตซ์อัตโนมัติ เป็นต้น
เต้ารับเต้าเสียบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อไฟฟ้าจากตัวบ้านเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

เต้ารับ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้กับตัวอาคารบ้านเรือนหรือโรงงาน โดยต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า วิธีใช้คือ ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจรทำให้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานรูปอื่นๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน


เต้าเสียบ หรือที่เรียกว่าปลั๊ก เป็นอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับปลายสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า วิธีใช้ก็คือเสียบต่อเข้ากับเต้ารับให้แน่น เพื่อต่อกับวงจรไฟฟ้า เต้าเสียบมี 2 ชนิด คือชนิดขาโลหะ 2 ขา และ 3 ขา ลักษณะของขาเต้าเสียบมีทั้งกลมและแบน


หลักการเลือกใช้เต้ารับและเต้าเสียบ ควรพิจารณา ดังนี้

 1. ทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิมง่าย

 2. ควรมีพื้นที่สัมผัสมากซึ่งจะช่วยในการนำไฟฟ้าได้ดี

 3. ฉนวนที่หุ้มทำจากพลาสติกที่มีคุณภาพไม่แตกหักง่าย

 4. เลือกขนาดให้เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข้อควรระวังในการใช้เต้ารับเต้าเสียบเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้

 1. ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับเต้ารับอันเดียวกัน

 2. ขณะใช้งานต้องเสียบเต้าเสียบเข้ากับเต้ารับให้แน่นสนิท ถ้ามีช่องว่างบริเวณรอยต่อจะเกิดความต้านทานและความร้อนสูง

 3. การดึงเต้าเสียบออกจากเต้ารับเมื่อเลิกใช้งาน ให้ดึงที่ตัวเต้าเสียบ ไม่ดึงที่สายไฟ จึงจะปลอดภัย
  เรื่อง :
  เข้าชม : 38820
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155